Güncel Haberler:
18 binden fazla site kapatıldı -- "Sağlık Bakanlığı, umut tacirlerinin sahte ..." -- 01 Ağustos 2014
Listeriadan ölenlerin sayısı 13'e çıktı -- "Danimarka'da et ürünlerinde ortaya çıkan hastalık ..." -- 24 Ağustos 2014
Ebolada iyileşme umudu -- "3 doktorun sağlık durumunda iyileşme ..." -- 24 Ağustos 2014
Bunama tedavisi böbreklere zarar mı veriyor? -- "Bunama tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ..." -- 24 Ağustos 2014
Problemlerini çözmek için estetiğe başvuruyorlar -- "Prof. Tosun, “Estetik ameliyat kişinin vücudunu ..." -- 24 Ağustos 2014
Bu gıdalar insanı aşka hazırlıyor -- "Çalışmalara göre bazı gıda maddelerinin insanları ..." -- 24 Ağustos 2014
'Buzlu meydan okuma öldürebilir' -- "Dr. Türkmen bir kova buzlu su eyleminin sebep ..." -- 26 Ağustos 2014
Psiko-sosyal yardıma ihtiyaçları var -- "UNICEF:"Gazze'de 370 binden fazla çocuğun ..." -- 26 Ağustos 2014
Mükemmel bir cilt için gerekli 10 besin -- "Pahalı ve etkisiz güzellik ürünlerini ..." -- 31 Ağustos 2014
Ağzımızın Bukalemun Mikropları -- "Ağız boşluğu, hem yumuşak hem de katı yüzeyleri ..." -- 16 Aralık 2014
 • Boğmaca Hastalığı
  -0

  Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalıktır. 

  Hastalık, solunum yoluyla bulaşmakta ilk dönem belirtileri, burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik, fazla yüksek olmayan ateş gibi hafif üst solunum yolu bulgularıdır.

  Çok küçük bebeklerde ölüm sık görülmektedir.

  Read more
 • Çocuk Felci (Poliomyelit) Hastalığı
  -0

  Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. 

  Çocuk felci hastalığına bir virüs neden olmaktadır.

  İnsanlarda görülür, ancak primatlar adı verilen büyük maymunlarda da salgınlara yol açtığı gözlemlenmiştir.

  Hastalık, sindirim sistemi yoluyla bulaşmakta, hafif ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ense ve sırtta sertliğe neden olmaktadır.

  Tipik olarak felç görülür, hastalar ayağa kalkmakta ve yürümede güçlük çeker.

  Read more
 • Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri
  -2

  Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi ancak bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Ülkemiz nüfusunun çoğunluğunu oluşturan çocuklarımızın da gelecekte sağlıklı ve üretken bireyler olması yeterli ve dengeli beslenmeleri ve hareketli bir yaşam sürmeleri ile mümkündür.

  Çocuğun kişiliği özellikle okul öncesi dönemde şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi bu yıllara dayanmaktadır. Çocukluk çağında kazanılan sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatın sonraki dönemlerini etkileyerek ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek sorunları önlemede önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

  Read more
 • Difteri (Kuşpalazı) Hastalığı
  -0

  Difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı mikroorganizmanın boğaz, burun,göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkan ciddi sonuçlara, ölümlere yol açabilen  bir hastalıktır.Kişiler hastalığı geçirseler bile vücut tam koruyucu cevap oluşturmadığı için tekrar hastalanma riskleri mevcuttur. Bu nedenle sadece sağlıklı kişilerin değil hastaların da hastalık sonrasında aşılanmaları mutlaka gerekmektedir.  

  Farengeal (Yutak)ve Tonsiller (Bademcik) Difterinin Klinik Belirtileri Nelerdir?

  Difterinin en sık tuttuğu bölge yutak ve bademciklerdir. Başlangıç belirtileri halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı ve hafif ateştir. 2-3 gün içinde bademciklerde küçük bir yama tarzından yumuşak damağın çoğunu kaplayabilen boyuta kadar ilerleyebilen gri-beyaz renkli bir membran (katman/zar) oluşur. Bu zar yeşil renge, eğer kanama olduysa da siyah renge dönebilir. Hatta bu oluşumlar solunum yolu tıkanmasına sebep olabilir.

  Difteri (Kuşpalazı) Hastalığının Nasıl Bulaşır?

  Halk arasında kuşpalazı olarak bilinen enfeksiyonun bulaşmasında hastalar ve taşıyıcılar rol oynamaktadır. Hasta bireyler bakteriyi, öksürürken, hapşırırken ya da konuşurken oluşturdukları damlacıklar aracılığı ile doğrudan ya da sekresyonları ile kirlenmiş eşyaları ile dolaylı olarak çevreye yayabilirler. Bazı kişiler solunum yollarında bu hastalık etkenini herhangi bir belirti göstermeden taşıyabilirler. Bu kişiler de hastalar gibi bakterinin bulaşmasında risk yaratırlar. Difteri etkeni ile karşılaşmamış veya aşılanmamış kişiler her yaşta hastalığa yakalanabilirler.

  Difteri (Kuşpalazı) Hastalığının Bulaştırıcılık Ne Kadar Sürer?

  Tedavi edilmemiş hastalar genellikle 2-3 hafta boyunca bulaştırıcı (infeksiyöz) olurlar ve bulaştırıcılık genellikle antibiyotik tedavisi başlandıktan sonraki 24 saat içinde sona erer. Antibiyotik verilmezse nadiren 4 haftayı da geçebilir. 

  Difteri (Kuşpalazı) Hastalığında Ölüm Oranı Nedir?

  Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ölüm % 20’lere kadar çıkabilir. Salgınlarda ise ölüm daha yüksektir; her üç kişiden biri kaybedilebilir.

  Difteri (Kuşpalazı) Hastalığında Tedavisi Nasıldır?

  Difteri tedavisinde kişiler, diğer hasta ve sağlıklı kişilerden ayrılarak önce boğaz kültürleri ve tetkik için kanları alınır sonra antitoksin ve antibiyotik tedavisi başlanır. Hastalar hastalığı geçirse bile hastaneden çıkmadan önce muhakkak aşı uygulanır ve aşı her 10 yılda bir tekrarlanmalıdır.

  Difteri Aşısının Etkinliği Nasıldır?

  Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz veya bebeklerde karma aşı içinde yapılan 4 doz difteri aşısı ile % 95’ten fazla koruyuculuk sağlanır. Difteri aşısının klinik etkinliği %97 olarak tahmin edilmektedir.

  Difteri Aşısının Etkinliği Nasıldır?

  Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz veya bebeklerde beşli karma aşı içinde yapılan 4 doz difteri aşısı ile % 95’ten fazla koruyuculuk sağlanır. Difteri aşısının klinik etkinliği % 97 olarak tahmin edilmektedir.

  Çocukluk Aşı Takviminde Difteri Aşı Şeması Nasıldır?

  Mevcut takvimimizde difteri aşısı 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib) şeklinde 2,4,6 aylarda yapılmakta ve 18. ayda tekrar dozu uygulanmaktadır. Okul çağına gelindiğinde ilkokul 1. sınıfta 4’lü karma (DaBT-İPA) ve 8. sınıfta da difteri-tetanoz (Td) şeklinde aşı uygulaması devam etmektedir.

  Aşının Yapılmaması Gereken Durumlar  Nelerdir?

  Aşı veya aşı içeriklerine karşı ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi) öyküsü olanlara tekrar difteri aşısı yapılmamalıdır. Orta veya ağır akut hastalığı olanlarda aşı ertelenmelidir. Ancak hafif hastalıkta aşı yapılabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve gebeler difteri aşısı olabilirler.

  Aşı Yan Etkiler Nelerdir?

  Yaygın allerjik deri döküntüsü, ciddi allerjik reaksyon (anafilaksi) veya sinir sisteminiyle ilgili ciddi sistemik yan etkiler, difteri aşısı uygulanmasından sonra ender olarak bildirilmiştir. İçinde difteri aşısının da bulunduğu çoklu aşıların sonrasında görüldüğü bildirilen en sık yan etkiler bölgesel reaksiyonlardır ve genellikle hassasiyet ile birlikte olan veya olmayan deride sertlik (endurasyon) şeklindedir. Bölgesel yan etkiler genellikle tedavi gerektirmeden iyileşir. Ateş ve diğer vücudun bütününü etkileyen yan etkiler sık görülmez.

   

  Kaynak: asi.saglik.gov.tr

  Read more
 • Haemophilus influenzae Tip b (Hib) Hastalığı
  -0

  Haemophilus influenzae tip b (Hib) neden olduğu hastalıklar nelerdir?

  Haemophilus influenzae tip b bakterisi birçok farklı, ciddi ve hatta ölümcül olabilen hastalıklara neden olur. Hib bakterisi; menenjit (beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı), kan zehirlenmesi, (sepsis), zatürre, eklem iltihabı, kalp zarı iltihabı, deri ve derinin altında yer alan yumuşak dokuların iltihabı, kemik iltihabı, sinüzit, otite (orta kulak iltihabı) neden olabilir. Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar en çok 5 yaşından küçük bebek ve çocuklarda görülür. Ancak, 5 yaş ve üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde, bazı hastalıkların varlığı veya bağışıklık sistemini zayıflatan tedavilerin alınması durumunda da Hib bakterisinin neden olduğu hastalıkların riski artar.  

  Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar ciddi midir?

  Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar çok ciddidir. Bu hastalıkların büyük çoğunluğu çocukların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini gerektirir. Tedaviye rağmen Hib menenjiti olan 20 çocuktan biri ölmektedir, yaşayan 5 çocuktan birinde de beyninde kalıcı hasar ya da sağırlık gelişir.

  Hib bakterisinin neden olduğu hastalıkların belirtileri nelerdir?

  Hib hastalığı vücutta etkilediği bölgeye göre farklı belirtiler gösterir. Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar arasında en ağır seyredeni menenjittir. Menenjit,  beyin ve omuriliği saran zarın iltihabıdır. Belirtileri:

  • Yüksek ateş
  • Bilinç bulanıklığı
  • Başağrısı ya da ense sertliği
  • Işığa hassasiyet
  • İştahsızlık, çevre ile olan ilginin azalması, dalgınlık ve kusma (bebeklerde) dır.

  Hib bakterisi nasıl yayılır?

  Burun ve boğazında Hib bakterisi bulunan kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılır. Bakterinin solunum yoluyla alınması ya da solunum yolu sekresyonlarına doğrudan temas ile bulaşır. Bakteri, genellikle burun ve boğazda hastalığa yol açmaksızın kalır. Bazen kan yoluyla yayılarak ciddi enfeksiyonlara yol açabilir.

  Hib hastalığından nasıl korunulur?

  Hib hastalığına karşı en iyi korunma yolu Hib aşısı ile aşılanmaktır.

  Çocuğumu neden Hib aşısı ile aşılatmalıyım?

   Hib aşısı:

  • Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklardan ve bu hastalıkların neden olabileceği ölüm ve sakatlıktan korur.
  • Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklardan en ağırı olan menenjitten ve kan zehirlenmesinden, aşı hemen hemen tamamen korur. 
  • Hib bakterisinin neden olduğu hastalıklar nedeniyle çocuğunuzun bakım gereksinimini ve okula devamsızlığını da önler. 

  Kimlere Hib aşısı uygulanmalıdır?

  • Bebek ve 5 yaşından küçük tüm çocuklara uygulanmalıdır.
  • 5 yaş ve üzerinde olup Hib bakterisinin neden olduğu hastalıkların riskini arttıran başka hastalıkları bulunan daha büyük çocuk ve yetişkinlere de Hib aşısı uygulanmalıdır.

  Hib hastalığı riskini arttıran hastalıklar nelerdir?

  5 yaş ve üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde bazı hastalıkların bulunması durumunda hib hastalığı riski artar.  Bu hastalıklar:

  • Splenektomi/aspleni (dalağın bulunmaması)
  • Orak hücreli anemi
  • BOS kaçağı
  • Kök hücre naklidir.

  Hib Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır?

  • Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimimizde, Hib aşısı beşli karma aşı içerisinde (DaBT-İPA-Hib) yer almaktadır. Takvimimizde; 2’inci, 4’üncü, 6’ıncı ve 18’inci ayda olmak üzere 4 doz uygulanır.
  • Hib aşısı, 5 yaş ve üzerindeki sağlıklı çocuklara; riski arttıran bir hastalık(kök hücre nakli, dalak bulunmaması gibi) yok ise gerekli değildir. 
  • 5 yaş ve üzerinde Hib hastalığı riskini arttıran durumların varlığında Hib aşısı uygulanır. Aşılama şeması hastalıklara ve yaşa göre farklılık gösterir.

  Hib aşısı güvenli midir?

  Evet. Hib aşısı çok güvenlidir ve Hib hastalığını önlemede çok etkilidir. Aşıların tıpkı ilaçlar gibi yan etkileri olabilir. Çocukların çoğunda bu yan etkiler görülmez.

  Hib aşısının yan etkileri nelerdir?

  Hib aşısının yan etkileri genellikle hafiftir ve 2-3 günde sonlanır. Bunlar:

  • Aşının yapıldığı yerde kızarıklık, şişlik, sıcaklık artışı ve ağrı
  • Ateş

  Hib aşısının uygulanmaması gereken durumlar var mıdır?

  • Bir aşıya karşı ciddi allerjik reaksiyon ortaya çıkması durumunda, o aşının sonraki dozları uygulanmamalıdır.
  • Bir aşı bileşenine karşı ciddi allerjik reaksiyon ortaya çıkması durumunda, bu maddeyi içeren tüm aşıların uygulanmaması gerekir. 

  Kaynak: asi.saglik.gov.tr

  Read more
 • Hepatit A Hastalığı
  -0

  Hepatit A hastalığı, Hepatit A virüsünün bulaşması sonucu ortaya çıkan bir karaciğer enfeksiyonudur. 

  Hepatit A Virüsü Nasıl Bulaşır?

  Hastalık çoğunlukla dışkı ile kirlenmiş, hastalık etkeni içeren su ve gıda tüketiminden kaynaklanır. Yemek hazırlayan ve gıda sektöründe çalışan kişilerin temizlik önlemlerine dikkat etmemesi, kanalizasyon suları ile kirlenmiş besinlerin çiğ ya da az pişmiş olarak yenilmesi en sık bulaşma yollarıdır. Bunun dışında yanında bir diğer bulaş yolu da eşcinsel/biseksüel cinsel ilişkidir. Hijyenik şartların kötü olduğu ülkelerde sıktır. 

  Hepatit A Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

  Hepatit A virüs enfeksiyonları erişkinlerde çoğunlukla belirti verirken, 6 yaşından küçük çocuklarda genellikle hafif seyreder. İleri yaşlarda hastalığın ciddiyeti giderek artar. Genellikle bulgular virüsle temas ettikten sonra 15-50 gün (ortalama 28 gün) sonra  ortaya çıkar. Belirtiler:

  • Halsizlik, yorgunluk
  • İştah kaybı
  • Bulantı-kusma, mide rahatsızlığı
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Kilo kaybı 
  • Ateş
  • Gözlerde ve ciltte sararma 
  • Koyu renkli (çay rengi) idrar
  • Çamur gibi veya beyazımsı dışkı

  Hepatit A Hastalığı Yaygınlığı Nasıldır? 

  Hepatit A, sosyoekonomik durum ve bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Hastalıkla sonbahar ve kışın ilk aylarında daha sık karşılaşılmaktadır. Ülkemiz Hepatit A enfeksiyonu açısından dünyada orta düzeyde yaygınlığın olduğu ülkeler arasındadır. 

  Hastalık sosyoekonomik durum ve yaşam şartları ile direkt ilişkili olduğundan bu koşulların düzelmesiyle hastalık görülme sıklığında belirgin düşüş görülmekte, Hepatit A virüsü ile karşılaşma ve hastalık görülme sıklığı ise daha ileri yaşlara kaymaktadır.

  Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?

  • Kronik karaciğer hastalığı olanlar
  • Kronik Hepatit B ve Hepatit C  hastaları
  • HIV/AIDS hastaları 
  • Pıhtılaşma bozukluğu olanlar
  • Organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları
  • Eşcinsel/biseksüel erkekler
  • Kanalizasyon işçileri
  • Hepatit A’nın yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edenler
  • Sağlık kurumlarında alt bakımı hizmeti verilen servislerde (çocuk enfeksiyon servisleri, yoğun bakım üniteleri gibi) çalışan personeller
  • Dışkı materyali ile çalışan laboratuvar çalışanları daha fazla risk altındadır.

  Hepatit A Hastalığından Korunma Yöntemleri Nelerdir?

  Hepatit A enfeksiyonunun esas bulaş yolu göz önüne alındığında virüsün yiyecek, su ve çevreye bulaşmasının önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir. 

  • Genel temizlik kurallarına uyulmalı
  • Eller su ve sabunla yıkanılmalı
  • Gıda sektöründe çalışan kişilerin kontrol edilmeli
  • Temiz olduğundan ve iyice piştiğinden emin olunan yiyecekler tüketilmeli
  • Bölgede kuyu suyu ya da depo suyu kullanılıyorsa, klor kullanma talimatına uygun şekilde mutlaka sular klorlanmalı
  • Zorunlu hallerde su en az 10 dakika kaynatılarak kullanılmalı
  • Çöplerin, ağzı kapalı çöp kutularında toplanmalı ve çöp poşetlerinin ağzı kapatılarak bırakılmalıdır.

  Hepatit A hastalığından korunmanın bir diğer yöntemi de aşılanmadır.

  Ülkemizde 2012 yılı sonunda çocukluk dönemi aşı takvimine girmiş olup 1 Mart 2011 ve daha sonra doğan çocuklara 18 ve 24 ay sonunda olmak üzere 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.

  Aşı sonrası lokal yan etkiler görüldüğünde, aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir, parasetamol içeren ilaçlar verilebilir. 

  Hepatit A Hastalığının Tedavisi Var mıdır?

  Hepatit A virüse bağlı gelişen hastalığın özgül bir tedavisi yoktur. Yakınmalar göre destek tedavisi verilir. Hastalar bu dönemde, doktor tarafından verilen ilaçlar dışında dışardan hiçbir ilaç, bitkisel katkı maddesi ve alkol gibi maddeleri kullanmamalıdır.

  Hepatit A Aşısı Çocuklarda Kaç Doz Uygulanır? 

  Hepatit A aşısı çocuklara iki doz olarak uygulanır. İki doz sonrası bağışıklık yüksek düzeylere ulaşmaktadır.

  Hepatit A Aşısının 2 Dozu Arasında Ne Kadar Süre Olmalıdır?

  1. doz ile 2. doz arasında en az 6 ay süre bırakılmalıdır. Diğer çocukluk çağı aşılarıyla birlikte aynı anda ya da herhangi bir süre gözetilmeksizin uygulanabilir.

  Hepatit A Aşısı Uygulaması Nasıldır?

  Kolun üst kısmına (deltoid kas) kas içine uygulanır. Kol dirsekten 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girecek şekilde, kas içine (intramusküler) uygulanır.

  Hepatit A Aşısı Çocukluk Çağı Uygulama Şeması Nasıldır?

  Ülkemizde 2012 yılı sonunda çocukluk dönemi aşı takvimine girmiş olup 1 Mart 2011 ve daha sonra doğan çocuklara 18 ve 24 ay sonunda olmak üzere 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.

  Hepatit A Aşısı En Erken Ne Zaman Uygulanabilir?

  En erken 12. ayda uygulanabilir.

  Hepatit A Aşısının Erişkinlerde Uygulama Şeması Nasıldır? 

  Erişkinlerde aşı uygulaması çocuklarda da olduğu gibi en az 6 ay ara ile 2 doz şeklindedir. Ancak erişkinlerde aşı öncesi kan tahlili yapılarak kişinin daha önceden bağışık olup olunmadığı değerlendirilmelidir.

  Gebelikte Hepatit A Aşısı Uygulanabilir mi?

  Gebelikte yapılmasının güvenli olduğuna dair kesin kanıt yoktur. Gebelerde yüksek hastalanma riski olmadıkça aşı uygulanmamalıdır.

  Hepatit A Aşısının Yapılmaması Gereken Durumlar Nelerdir? 

  • Bir aşıya karşı gelişen anafilaktik reaksiyon ileri (ani başlayan ve ölüme neden olabilen allerji), o aşının sonraki dozlarının da yapılmaması gereken durumdur.
  • Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda, izleyen hekime danışılmalıdır.

  Hepatit A Aşısının Yan Etkileri Nelerdir? 

  Hepatit A aşısının yan etkileri nadirdir. 

  Hepatit A aşısının lokal yan etkileri; enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet veya kızarıklık olabilir. Bu yan etkiler çocuklarda %15-20, erişkinlerde % 56 oranında görülebilmektedir. Ateş, ishal, kusma ve yorgunluk gibi sistemik reaksiyonlar % 10’dan az görülür. Ciddi yan etkiler nadirdir.

  Aşı sonrası lokal yan etkiler görüldüğünde, aşı uygulanan bölgeye soğuk uygulaması yapılabilir, parasetamol içeren ilaçlar verilebilir. 

  Kimlere Aşı Ücretsiz Uygulanmaktadır?

  Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mart 2011 ve daha sonrasında doğan çocuklara ve risk grubundaki kişilere aşı ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

  Kaynak: asi.saglik.gov.tr

  Read more
 • Hepatit B Hastalığı
  -0

  Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. 

  Hepatit B Virüsü Nasıl Bulaşır?

  En yaygın bulaşma yolları; 

  • Kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerinin kullanımı
  • Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri
  • Anneden bebeğe doğum sırasında
  • Kullanılmış enjektör paylaşımı
  • Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı
  • Sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması
  • Güvenli olmayan cinsel ilişki ile bulaşabilir.

  Hepatit B Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

  Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50’sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir. İyileşme döneminde,sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar ya da aylarca sürebilir. 

  • Halsizlik, yorgunluk
  • İştahsızlık
  • Bulantı, kusma 
  • Karın ağrısı
  • Ateş
  • Baş ağrısı 
  • Kas ve eklem ağrıları, artrit
  • Deri döküntüleri 
  • Koyu renkli idrar 
  • Gözlerde ve ciltte sararma 

  Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer?

  Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. (Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur).

  Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir?

  Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur. 

  Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların % 1-2’sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir.Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmenHBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesi ile gelişir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibi  hastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir.

  Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?

  • Hemodiyaliz hastaları 
  • Organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları,
  • Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler,
  • Madde bağımlıları,
  • Hepatit B taşıyıcılarının aile içi temaslılardan aşısız olanlar 
  • Çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler,
  • Eşcinsel/biseksüel erkekler,
  • Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler,
  • Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar
  • Piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler, 
  • Berberler-kuaförler, manikür ve pedikürcüler
  • Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler,
  • Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler,
  • Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar)
  • Sağlık kurumlarında çalışan temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile kazalar ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler,
  • Hepatit B’nin yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişiler.

  Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunma Yolları Nelerdir?

  • Bütün gebe kadınlara kan testi bakılarak, hepatit B virüsü taşıyan annelerin bebeklerine doğum sonrası Hepatit B Koruyucu Serumu (Hepatit B İmmünglobülin) ve hepatit B aşısı uygulanmalıdır.
  • Cinsel yolla bulaşmanın önlenmesi için aşı uygulanmalıdır. Aşı uygulaması istemeyen kişiler ile aşı uygulanmış ama henüz bağışıklık sağlanmamış kişiler bağışıklık oluşuncaya kadar olan dönemde kondom kullanmalıdırlar.
  • Enjektör ve cerrahi malzemelerin steril veya tek kullanımlık olmasına dikkat edilmelidir.
  • Damar içi madde kullanıcıları tarafından iğne, şırınga ve diğer enjeksiyon araç-gereçleri paylaşılmamalıdır.
  • Dövme, piercing, akupunktur uygulaması yapılan yerlerde tek kullanımlık steril malzeme kullanılmalıdır.
  • Aile içinde hepatit B taşıyıcısı olanlar kişiler ile toplu yaşam alanlarında (yurt, askeri birlik..) kalan kişiler traş makinesi, diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel malzemeleri ortak kullanmamalıdır.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır.
  • Ancak Hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşılamadır.

  Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarının Tedavisi Nasıldır?

  Akut HBV enfeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamaktadır.Tedavi destekleyicidir.

  Kronik HBVtedavisindeki amaç siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerlemenin önlenmesidir.Bu nedenle kronik hepatit B hastalarının, hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmesi gereklidir. Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilmekle birlikte virüsün vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır. Genel olarak tedavi hastalığın derecesine göre ağızdan alınan bir antiviral ilaçtan karaciğer nakline kadar değişiklik göstermektedir.

  Hepatit B Virüs Alınma Yaşı ile Hastalık Gelişimi Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

  Hepatit B virüs enfeksiyonlarının kronikleşmesi dolayısıyla ilerleyici sonuçlar doğurması yaş ile ters orantılıdır. Anneden HBV virüsü alan bebeklerin % 90’ı, 1-5 yaş arası HBV ile enfekte çocukların ise % 30- 50’si kronik olarak enfekte olur.Yetişkinlerde kronik HBV enfeksiyonu gelişme riski yaklaşık % 5' tir. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk dönemi aşılaması daha da önem kazanmaktadır.

  Gebe Kadınlarda Hepatit Taraması Yapılmalı mıdır?

  Yenidoğan bebeklerin acil temas sonrası tedavisi gerekliliğinin belirlenebilmesi için, tüm gebe kadınlara doğum öncesi HBsAg bakılmalıdır. HBV enfeksiyonu için risk altında olan kadınlar veya HBV enfeksiyonu geçiren kadınlar, doğum için hastaneye başvurdukları dönemde de tekrar test edilmelidirler.

  Bebeklerde Hepatit B Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır?

  Bebeklerde ilk dozu doğumda ilk 72 saat tercihan 24 saat içinde uygulanmalıdır.1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır.

  Annesi Hepatit Taşıyıcısı Olan Yenidoğan Bebeğe HBV Enfeksiyonunun Önlenmesi İçin Neler Yapılmaktadır?

  Annesi hepatit B taşıyıcısı olan bebeklere, 12 saat içinde Hepatit B aşısı 1.dozu ile birlikte HBIG (Hepatit B İmmun Globulini) de uygulanmalıdır. 2.doz 1.ayın sonunda ve 3.doz 6. ayın sonunda uygulanır. Bebeğe son aşı dozundan dört-sekiz hafta sonra anti-HBs ve HBsAg testleri bakılmalıdır. Bu şekilde hem aktif (aşı ile) ve hem de pasif (Hepatit B İmmun Globulini ile) bağışıklanan bebeklerin yaklaşık % 95’inde HBV enfeksiyonlarını önlemek mümkün olmaktadır.

  Bebeklerde Hepatit B Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır?

  Bebeklerde ilk dozu doğumda ilk 72 saat tercihan 24 saat içinde uygulanmalıdır.1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır.

  Bebeklik Dönemi Dışında Hepatit B Aşı Uygulaması Nasıldır?

  Bebeklik dönemi dışında da aşı uygulama takvimi 0-1-6 şeması şeklinde olmakla birlikte zorunlu hallerde hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2. ve 3. dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır.

  Aşının Etkinliği Nasıldır?

  3 doz hepatit B aşısından sonra yetişkinlerin  % 90’dan fazlasında, bebek-çocukların ve 19 yaşa kadar olan kişilerin % 95’inde yeterli yanıt gelişmektedir. Fakat yaşa bağlı olarak değişiklikler, düşmeler gözlenebilir. 40 yaşından sonra hastaların yaklaşık %90’ ında antikor yanıtı oluşurken 60 yaş üzerinde %75 bağışıklık oluşmaktadır.

  Aşıya Yanıt Vermeyenlerde Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

  3 doz aşı yapıldıktan sonra anti HBs yanıtı (≥10 mIU/ml) gelişmeyen kişilere 3 dozluk hepatit B aşı serisi tekrarlanır. Son dozdan 2 ay sonra antikor bakılır. 2 kür aşı yapılmasına rağmen cevap vermeyenler %5’lik gruba Hepatit B virüs enfeksiyonları ile ilgili bilgilendirme yapılır ve olası temasta HBIG (Hepatit B İmmun Globulini) ile koruyuculuk sağlanır.

  Aşının Kesin Yapılmaması Gereken Durum Var mıdır?

  Ekmek hamuru mayasına (Saccharomyces serevisiae) karşı gelişen çok şiddetli alerjik reaksiyon( anafilaktik reaksiyon) varlığında aşı uygulanmamalıdır.

  Hepatit B Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

  En sık bildirilen yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve hafif ateştir. Halsizlik, baş ağrısı ve huzursuzluk gelişebilir. Ölümcül olabilecek düzeyde allerji (anaflaksi)aşı yan etkileri raporlarına göre her 600.000 kişide bir görülen nadir bir yan etkidir.

  Hepatit B Aşısı Kimlere Ücretsiz Olarak Yapılmaktadır?

  Çocukluk çağı ve risk grubunda yer alan kişilere aşı ücretsiz olarak yapılmaktadır.

  Kaynak: asi.saglik.gov.tr

  Read more
 • Okul Öncesi Beslenme
  -0

  Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden beklenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi ancak bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan çocuk ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenmiş olmaları, onların gelecekte sağlıklı ve üretken bireyler olması için ön koşuldur. Çocuğun kişiliği özellikle okul öncesi dönemde şekillenmekte, yetişkinlik çağındaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi bu yıllara dayanmaktadır. Okul öncesi çocuklarda hızlı büyüme ve gelişme nedeniyle pek çok besin öğesine olan gereksinim yaşamının diğer dönemlerine oranla daha fazladır. Bu nedenle bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş beslenme alışkanlıkları edinmek de çok önemlidir. Çocuğun bu yaşlarda kazandığı sağlıklı beslenme alışkanlıkları hayatının sonraki dönemlerini etkileyerek ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır. Çünkü sağlıklı beslenme çocuğun bedensel, sosyal ve duygusal gelişmesi ve davranışları üzerinde önemli bir rol oynamaktadır.

  Read more
 • Pasif İçiciliğin Çocuklardaki Etkisi
  -1

  Tütün dumanına maruz kalma, başkalarının içtikleri tütün ürününden çıkan duman ya da yanan bir sigara, puro, pipo ve benzeri tütün ürününden kaynaklanan dumanı solumaktır. Dünyada yaklaşık 1.8 milyar kişi pasif içici olarak tütün dumanına maruz kalmaktadır.

  Read more

İlaç Kullanımı

14.12.2014

Turuncu Reçeteye Tabi İlaç Ne Demek?

Turuncu Reçete;  Bazı Kan ürünlerinin temin edilmesi için gerekli

+ View

14.12.2014

Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Ne Demek?

Yeşil Reçete ye tabii olan ilaçlar; içerisinde bağımlılık yapabilecek

+ View

14.12.2014

Kırmızı Reçeteye Tabi iİaç Ne Demek?

Kırmızı Reçeteye tabii olan ilaçlar; narkotik özellikteki ilaçların

+ View

Estetik ve Güzellik

Karbon Peeling

Karbon peeling Q-switched Nd-YAG lazer ...

+ View

Mükemmel bir cilt için ...

Pahalı ve etkisiz güzellik ürünlerini ...

+ View

Ağız ve Diş Sağlığı

Aft Nedir? Nasıl Tedavi ...

Aftlar, ağız içi yaralar, uçuklar toplumun%18-20 ...

+ View

Ağız ve diş bakımı nasıl ...

“Diş lekelerini uzaklaştırmak, diş hekimlerinin ...

+ View

Çürük Tedavisi

Diş sert dokularının madde kaybı ile birlikte ...

+ View

Diş gangreni nedir?

Dişin pulpa tabakasının (sinir-damar ağı) ...

+ View

Çok Okunanlar

Cilt Kızarıklığı ve ...

Yüzdeki Kılcal Damar Çatlaması Yüzdeki kılcal ...

Akupunktur Noktaları

Akupunktur vücutta ve kulakta belirli noktaları ...

Isırgan Deyip Geçmeyin!

Isırgan (Urtica), ısırgangiller (Urticaceae) ...

Sigaranın Menopoza Etkisi

Sigaranın Menopoz (Adetten Kesilme) Üzerine ...

Elmanın faydaları

Elmanın faydalarına her gün yenisi ekleniyor. ...

Aft Nedir? Nasıl Tedavi ...

Aftlar, ağız içi yaralar, uçuklar toplumun%18-20 ...

Diş gangreni nedir?

Dişin pulpa tabakasının (sinir-damar ağı) ...

Burun Estetiği / ...

Rino-plasti, burna kalıcı şekil verme, estetik ...

Has no content to show!
Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Olive Sienna Teal Dark_blue
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top