Mikroorganizmaların hastalık yapan türleri patojen mikroorganizma olarak tanımlanır.

Read more