Aşılama tedavisi nasıl yapılır?

Yumurta olgunlaştırıcı iğneden yaklaşık 36 saat sonra aşılama planlanır. Erkek 3-4 günlük cinsel perhiz süresi sonrasında aşılama günü semen örneği vermelidir. Erkek semen örneği laboratuvarda hazırlandıktan sonra bir katater yardımı ile kadın doğum doktoru tarafından kadının rahim içine nakledilir.

 

Yumurta (OOSİT) toplanması-OPU:

Yumurta toplama işlemi sedasyon altında, ameliyathane şartlarında vajinal ultrasonografi eşiliğinde yapılır. Tedavi ile geliştirilen her follikül içeriği iğne yardımıyla özel tüplere çekilir (aspire edilir). Anında ameliyathanenin embriyoloji laboratuvarında mikroskop altında olgun yumurtalar tespit edilir. Aynı zamanda hastanın eşinden alınan semen örneğinden ya da  biyopsi  yöntemiyle testisten elde edilen spermler ile  hastanın infertilite nedenine göre mikroenjeksiyon ( ICSI ) ya da klasik IVF işlemi  uygulanır.

Ertesi gün döllenme  (fertilizasyon)  kontrolü yapılır. Daha sonra günlük olarak embriyo bölünmesi kontrol edilerek işlemden sonraki 2, 3 ya da 5. gün embriyo kalitesi ve sayısına göre embriyo transferi planlanır. Arta kalan iyi kalitede embriyolar eşlerin onamı alınarak dondurulabilinir.

 

Embriyo transferi (ET) :

Embriyo transferi günü hasta mesanesi dolu olarak muayene masasına alınır ve ultrasonografi eşliğinde embriyo transferi katateri ile embriyo transfer işlemi gerçekleştirilir. Transfer işlemi sonrası gebeliğin sağlanabilmesi için anne adayına bazı yardımcı tedaviler uygulanır. Gebelik kontrolü embriyo transferinden 12-14 gün sonra kan testi ile yapılır.