İngiliz araştırmacılar, balın öksürük ve soğuk algınlığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bal, üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki ilk basamak tedavide antibiyotiklerden daha etkili.Balın şifalı özelliği binlerce yıldır bilinir. Yeni bir araştırma balın öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. İngiltere’deOkumaya Devam Et

Dünya Sağlık Örgütü ” Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) Küresel İzleme Çerçevesi” belirlenen 9 küresel hedefe 2015 yılına kadar ulaşılması için izleme ve raporlama aracılığıyla “BOH Küresel Eylem Planı”nın uygulanmasını takip etmektedir. Buna göre, hükümetler; (i) 2025 yılı için ulusal koşulları üzerine kurulu ulusal BOH hedefleri belirlemeliler, (ii) bu ulusal hedeflereOkumaya Devam Et