Sağlık Bakanlığı olarak görevimiz; sağlık hizmetlerinin ülkemizin her köşesinde, toplumun bütün kesimleri için erişilebilir, etkili, verimli, nitelikli ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu amaçla 2003 yılından beri yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, atılan adımlar sayesinde ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.  Sağlık hizmetleri sunumunun sağlam temellere dayanarak gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi;Okumaya Devam Et

Ön Söz Çağımızdaki politika yapıcı ve yöneticilerin başarılarının arkasında istatistiksel analiz ve değerlendirmelere dayanarak aldıkları kararların etkisi çok açık biçimde görülmektedir. Gelecekte başarılı işlere imza atmak isteyenler istatistiğin gücünün farkında olmak mecburiyetindedir. Her alanda baş döndürücü hızda değişim ve dönüşümlerin yaşandığı yüzyılımızda geleceğe yönelik doğru planlama yapabilmek için güçlü birOkumaya Devam Et

Önsöz Sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlara göre doğru planlanabilmesi için en önemli araçlardan biri, sağlık istatistikleridir. Sağlık yönetiminin her aşamasında topluma sunulan hizmetlere ve bunların çıktılarına ilişkin verilerin derlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi; önceliklerin belirlenerek gelecekte yapılması gerekenlerin planlanması açısından büyük öneme sahipti r. Var olan bir sorunun tespiti, bu soruna müdahale edilmesiOkumaya Devam Et