Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık ve sosyal yaşam alanında meydana gelen iyileştirmeler sonucunda tüm dünyada ortalama yaşam sürelerinin arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak ülkelerin nüfus yapılarında da “demografik kayma” ya da “demografik deprem” denebilecek değişimler ortaya çıkmış bulunmaktadır.Okumaya Devam Et

Termal Turizmin geliştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığınca 2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.   Termal Turizm Tanımı Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ileOkumaya Devam Et

Organ, Doku ve Hücre Nakli Ülke genelinde böbrek nakli yapılan tüm merkezlerde nakil olmak isteyen kişilerin bilgileri, Bakanlığımız Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Programına kaydedilmektedir. Daha önceden Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) tarafından bu kayıtlar esas alınarak sadece böbrek nakli bekleyen hasta işlemleri ve kadavra donör dağıtım işlemleri gerçekleştirilmekteydi.Okumaya Devam Et

Kültürel bağımız olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke ile kapsamlı ve yoğun bir işbirliğine sahibiz. Söz konusu işbirliği faaliyetlerine hukuki zemin kazandırılmasına teminen çeşitli ülkelerle Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzaladık. 2002 yılında 33 ülke ile 39 adet Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmamız mevcut iken hâlihazırda 53 ülke ile 87 adetOkumaya Devam Et

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu hastanelerini teknolojik olarak yeniledik ve kapasitelerini artırdık. Devlet hastanelerimizde kamu – özel ortaklığı şeklinde hizmet alımına başladık. 2002’ de tüm devlet hastanelerinde 18 olan manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı sayısı 2010’da 247’ye, 121 olan bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı sayısı 375’e, 495 olanOkumaya Devam Et

Türkiye yılda 39 226 226 ziyaretçi ile Dünya’nın en çok turist çeken 6. Ülkesi. Yıllar içerisinde Turizm konusunda önemli ataklar gerçekleştiren ve her geçen yıl turizm kapasitesini ve kalitesini geliştiren Türkiye otelcilik anlamında Uluslar arası bir üne sahip. Konuksever, sıcak, kaliteli hizmet ve dünya standartlarında tesisler ile her yıl milyonlarcaOkumaya Devam Et