Cinsel şiddet mağduru nereye başvurmalıdır?

Kısa ve uzun vadeli ruhsal ve bedensel destek ve tedavi hizmetlerinin düzenlenebilmesi, gerekli hukuk işlemlerinin başlatılması için resmi kurumların yanı sıra bu alanda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına da başvurulabilir. Başvurulan kuruluş gerekli yönlendirmeleri yasal gereklilikler ve bireyin koşul ve talepleri doğrultusunda yapacaktır. Şiddeti uygulayanın elindeki en büyük güç, mağdurun şikayetçi olmaktan çekineceğine inancıdır. Şiddet mağdurunun gerekli işlemleri başlatması durumun yinelemesinin önlenmesi için en önemli tedbirdir.

 

Başlıca başvurulabilecek yerler; devlet hastaneleri ve diğer sağlık kuruluşları, ruh sağlığı ve travma merkezleri, polis/jandarma karakolları, savcılıklar, sosyal hizmetler il ve ilçe müdürlükleri, il baroları, kadın merkezleri ve sığınma evleridir. Karakol veya savcılığa doğrudan dilekçe ile başvurulabileceği gibi, yardım istenen sağlık kuruluşunca muayene sonuçlarıyla yasal bildirim yapılması da istenebilir. Eğer hukuki süreç başlatmakla ilgili kararlı değilseniz, başvurduğunuz sağlık kuruluşunda bulguların belgelenmesini istediğinizi, bildirim için daha sonra karar vereceğinizi açıkça belirtebilirsiniz.