Covid-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

COVID-19 (SARS-COV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgiler ( Oseltamivir 75 mg Sert Kapsül ) için tıklayınız 14/04/2020


COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı̇sinde Kullanılacak İlaçlara İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇lendı̇rme ( Hı̇droksı̇klorokı̇n Sülfat 200 mg Film Tablet ) için tıklayınız 14/04/2020


COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı̇sinde Kullanılacak İlaçlara İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇lendı̇rme ( Lopı̇navı̇r 200 mg/Rı̇tonavı̇r 50 mg Fı̇lm Tablet ) için tıklayınız 14/04/2020


COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Tedavı̇sinde Kullanılacak İlaçlara İlı̇şkı̇n Bı̇lgı̇lendı̇rme ( Favipiravir 200 mg Tablet ) için tıklayınız. 14/04/2020


COVID-19 İzole Alan Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Müdahale Talimatı için tıklayınız 


Majistral El Antiseptiği Hazırlama Kılavuzu için tıklayınız 


COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar – İlaç Etkileşimleri için tıklayınız 


COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar – İlaç Etkileşimleri Modülü Online için tıklayınız

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı