Emzirmek meme kanserine yol açar mı?

Emzirmek meme kanseri riskini arttırmaz. Bazı çalışmaların ön raporlarında meme kanseri riskini azaltabileceği belirtilmektedir. Ancak halen bunun için yeterli kanıt yoktur.