İlaç Güvenliği Rehberi yayımlandı

İlaç Güvenliği Rehberi ile ilgili Sağlık Bakanlığının açıklaması

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlıkta Kalite çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda rehberler hazırlanarak yayımlanmakta ve uygulayıcıların çalışma pratiklerine önemli katkılar sunulmaktadır. Bu bağlamda en önemli konu başlıklarından birisini de İlaç Güvenliği uygulamaları oluşturmaktadır.

Konuya ilişkin Sağlıkta Kalite Standartlarının, sağlık kurumları tarafından doğru anlaşılıp doğru yorumlanması, kullanıcıların ilaç güvenliği hakkında bilgi düzeylerinin artırılması ve ulusal standardizasyonunun sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan “İlaç Güvenliği Rehberi” tüm paydaşların kullanımına sunulmuştur.

Rehberin, sağlık yöneticileri ve çalışanlarına yol gösterici olmasını diler, sağlık sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ederiz. 

İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ“ni indirmek için tıklatınız…

Tarih : 24 Temmuz 2015


Hazırlayanlar

Dr. Hasan GÜLER, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Dr.Dilek TARHAN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Ecz.Ercan KOCA, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Demet GÖKMEN KAVAK, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Nurcan AZARKAN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Dr. İbrahim H.KAYRAL, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Psikolog Öznur ÖZEN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Elif KESEN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Özlem ÖNDER, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Erol YALÇIN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Yrd.Doç.Umut BEYLİK, Kırıkkale Üniversitesi

Uzm.Çağlayan SARIOĞLAN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Şükriye Yüksel BAĞIRSAKÇI, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Emine BALCI, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Muammer AKSU, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Yrd.Gül HAKBİLEN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Uzm.Yrd.Ayşe AYKANAT, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

İçindekiler

Sunuş

Tanımlar

Kısaltmalar

Giriş

İlaç Güvenliği

İlaç Akış Süreci

İlaç Güvenliğinin Önemi

İlaç Güvenliğinin Kapsamı

İlaç Güvenliğinde İlk Adım

İlaç Güvenliğinin SKS İle İlişkisi

Süreç Anlayışı

Sürekli İyileştirme

İlaç Güvenlik Sistemleri

Kurulumda ve işleyişte Esaslar

Kaynak Yönetimi

Dokümantasyon

Standartların Uygulaması

Geri Bildirim

İlaç Güvenlik Sorunları

Sorunların Tespiti ve Yaklaşım

Kök Nedene İnme

Düzeltici Faliyet

Önleyici Faliyet

Sık Karşılaşılan İlaç Hataları

Hata Kaynakları

Depolama

İstem

Hazırlama

Transfer

Uygulama

Gözlem

Eğitim

Altyapı Eksikliklerinin İlaç Güvenliğine Etkisi