Kronik alkol kullanımının yol açtığı cinsel sorunlar nelerdir?

Kronik alkolizm ele alındığında alkolün cinselliğe etkisinin olumsuz olduğu konusunda daha fazla fikir birliği vardır. Alkolün sertleşme sorunlara yol açabildiği çeşitli yayınlarda belirtilmektedir. Kronik alkolizmin bunu alkolik nöropati (sinirlerin işlevleri yitirmesi sonucu ortaya çıkan duyusal kayıp), testiküler islev bozukluğu, hepatik (karaciğer) işlev bozukluğuna bağlı artmış östrojen ve sedasyon (uyku hali) nedeni ile yaptığı düşünülmektedir. Birçok alkol bağımlısında testiküler atrofi (küçülme) ve infertilite (kısırlık) gelistiği belirtilmiştir. Alkol nedeniyle FSH sekresyonunun (salınımının) yetersiz kalabildiği, birçok kadında libido (cinsel istek) azalması, vajinal lubrikasyon (ıslanma) azalması ve menstruel siklus (adet) bozuklukları görüldüğü, amenore, anovülasyon (yumurtlamanın olmaması), post-ovülasyon (yumurtlama sonrası) fazında işlev bozukluğunun ve patolojik over (yumurtalık) değişiklikleri yaygınlığının yüksek olduğu belirtilmiştir.