Prematüre Bebeklerin Bakımı

Prematüre Bebeklerin Bakımı ve Yaşam Kalitesi İçin Çalışıyoruz.

Bebek ölümlerinin daha alt seviyelere düşürülmesi için pek çok alanda yürütülmekte olan mevcut uygulamaların güçlendirilmesinin yanı sıra, prematüre bebek ölümlerinin önlenmesi, prematüre bebeklerin bakımı ve yaşam kalitesinin artırılması, prematüre doğum yönetimi gibi konularda da yeni faaliyetlerin uygulamaya konulması gerekliliği doğmuş ve bu alanda çalışmalara hız verilmiştir. Amaç çok faktörlü bir olay olan prematüreliği önlemeden daha çok, prematüreliğe bağlı bebek ölümlerinin önlenmesi olarak belirlenmiştir. 

Bu kapsamdaki en önemli faaliyetlerden biri de bu bebekleri daha sıklıkla ve sorunlarına yönelik izlenmesi ile bu sorunların erken tespiti ile müdahalelerin planlanmasıdır.

PrematüreBebek Bakımında Büyük Gelişmeler Var…

Sağlıklı bir yaşamın temeli sağlıklı bir gebelik ve sonrasında ise zamanında ve sağlıklı bir doğumda yatar. Ancak her yıl dünyada çok sayıda bebek gebelik sürecini tamamlamadan (prematüre) doğmaktadır. 

Son yıllarda yenidoğan ve prematüre bebek bakımında teknoloji ve bilgi alanında büyük gelişmeler kaydedildi. Bu sayede; hem dünyada hem de ülkemizde ileri derecede prematüre bebeklerin bile yaşatılabildiği görülmektedir. Bu bebeklerin yaşatılmasının ardından engelsiz yaşamaları da gündemde önemli yer tutmaya başlamıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı