Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Yayımlandı…

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımızca Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Seti hazırlanarak, 01.07.2015 tarih ve 2015.5411.106 sayılı makam onayı doğrultusunda, 1 Temmuz 2015 tarihi itibari ile ülkemizde sağlık hizmeti sunan kamu, üniversite ve özel tüm hastanelerin kullanımına sunulmuştur. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz.

 Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

 Tarih: 01 Temmuz 2015

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Makam Onayı için tıklayınız.

Resmi Yazı için tıklayınız.

SKS-Hastane (Versiyon-5) için tıklayınız.