Türkiye’de Termal Turizm Bölgeleri

Türkiye, termal su kaynakları bakımından büyük bir öneme sahiptir. Ülkenin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Son yıllarda hızla gelişen sağlık turizmi, termal yatırımları da hızlandırmıştır. Termal kaynak açısından dünyada 7. sırada olan Türkiye’de birçok termal otel hizmet vermektedir. Bu oteller şifalı sularla otelciliği birleştirerek farklı mimari çizgilere sahip konforlu yaşam alanları, güler yüzlü çalışanları ve kusursuz ev sahipliği ile misafirlerini ağırlarlar.

Termal Turizm

Termal Turizmin geliştirilmesi yönünde Bakanlığımızca 2007 yılı içerisinde hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Termal Turizm Master Planı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.

Termal Turizm Bölgeleri

Sağlık ve Termal Turizmin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızca başlatılan “Termal Turizm Kentleri Projesi” kapsamında ülkemizdeki jeotermal potansiyeller dikkate alınarak bölgesel olarak yeni alanlar tespit edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında; jeotermal kaynak potansiyelinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak belirlenecek öneri alanlarında mülkiyet araştırılması yapılması, altyapı imkanlarının saptanması, alternatif turizm türleriyle ilişkilendirilmesi ve sonucunda termal amaçlı gelişim stratejilerinin belirleneceği araştırma raporu, il termal master planı ve bölge termal master planı hazırlanarak belirlenen alanlarda çevre düzeni planlarının hazırlanması, Bakanlık MTA Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.

Diğer turizm türleri ile entegre olabilecek ve destinasyon oluşturabilecek kapasiteye sahip olan;

 • Güney Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir. Yalova)
 • Frigya Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara)
 • Güney Ege Termal Turizm Kentleri Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli)
 • Orta Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

öncelikli geliştirilecek bölgeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca;

 • Kuzey Anadolu Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Amasya, Sivas, Tokat, Erzincan
 • Doğu Marmara Termal Turizm Kentleri Bölgesi: Bilecik, Kocaeli
 • Batı Karadeniz Termal Turizm Kentleri Bölgesi : Bolu, Düzce, Sakarya

bölgeleri dahilinde toplam 700 bin üzerinde yataklı tesisler bulunmaktadır.

Yukarıdaki verilen bölgelerle birlikte bu çalışmalar sonucunda elde edilecek bilgi ve deneyimler tüm ülke geneline yansıtılarak çalışma genişletilecektir. Bu bölgelerin her birinin destinasyon merkezi olarak geliştirilmesi ve bu bölgeler içinde termal kaynaklı tesisler başta olmak üzere golf, doğa turizmi, su sporları vb. turizm türleri ile bütünleşmesi ve yakın çevredeki diğer kültürel ve doğal değerlerle de ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu bölgeler içinde yer alan jeotermal kaynak odaklı ‘Turizm Merkezi’ ve/veya “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilebilecek alanların belirlenerek fiziki planlarının tamamlanmasından sonra turizm yatırımcılarına tahsisini kısa bir sürede gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır.

Termal Turizm Kapsamındaki Tesis Türleri

 • Termal Turizm Tesisleri
 • Termal Oteller
 • Kür Merkezleri
 • Termal Otel + Kür Merkezi
 • Kaplıcalar / Banyolar
 • İçmeceler / Maden Suyu
 • Gaz/Solunum Kürleri
 • Talassoterapi Merkezleri (Deniz Kürü)
 • Çamur Banyoları
 • İklim/Klimaterapi Kürleri
 • Fizik Tedavi Hastaneleri

Türkiye’nin Termal Turizm Potansiyeli

Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almakta olup, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında bulunmakla beraber, sıcaklıkları 20 – 110 C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla kaynağa sahip bulunmaktadır. Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir. Yaklaşık olarak 16.000 yatak kapasiteli 156 tesis ise yerel idare tarafından belgelendirilmiştir. Bugüne kadar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş ve halen yürürlükte bulunan 34 adet turizm merkezi ve 1 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır.

Söz konusu termal turizm merkezlerinin mevcut durum ve turizm açısından potansiyelini belirlemeye yönelik envanter çalışması tamamlanmıştır. Mevcut onanlı imar planlarına göre termal turizm merkezlerinde planlanan yatak kapasitesi yaklaşık olarak 100.000 dir.