Tütün kullanımının kanser üzerine etkileri

Tütün tüm kanserlerde tedaviye bağlı komplikasyon risklerini artırmakta, tedavi etkinliğini azaltmaktadır.

Cerrahi: Sigara içen ve cerrahi tedavi yapılan hastalarda kalp, akciğer ve genel anesteziye bağlı komplikasyon riskleri artmaktadır.

İlave olarak sigara yara iyileşmesini geciktirir ve yara enfeksiyonu riskini artırmaktadır. Cerrahi uygulamadan çok kısa bir süre önce bile sigaranın bırakılması komplikasyon risklerini azaltmaktadır.

 

Radyoterapi: Radyoterapinin etkinliği sigara içenlerde daha azdır, ayrıca sigara içenlerde ağız yaraları, tat duyusu kaybı, ağız kuruluğu, kilo kaybı, aşırı yorgunluk, pnömoni (zatürre) kemik ve yumuşak doku hasarı ve ses kalitesinde bozulma gibi radyoterapiye bağlı yan etkiler daha çok görülmektedir.

Kemoterapi: Sigaranın kemoterapi üzerine etkileri az bilinmekle birlikte, sigara  potansiyel olarak kilo kaybı, kaşeksi (kas güçsüzlüğüyle birlikte olan aşırı kilo kaybı), yorgunluk, kalp ve akciğer problemleri gibi yan etkileri artırır. Kemoterapi esnasında sigara içimi bağışıklık sistemini de baskılar ve enfeksiyon riskini artırır.

Kanserin çevresel nedenleri arasında kuşkusuz en önemli olanı sigara içilmesidir. Sigara içenlerde akciğer kanseri başta olmak üzere çok sayıda kanser daha fazla meydana gelmektedir. Sigara ile kanser arasındaki ilişki

ilk kez geçtiğimiz yüzyılın ortalarına doğru dikkatleri çekmeye başlamıştır.O yıllarda bazı doktorlar akciğer kanserli hastaların çoğunun sigara içen kişiler olduğunu gözlemlemişler, buradan hareketle de akciğer kanserinin meydana gelmesinde sigara içmenin etkisi olabileceğini düşünmüşlerdir. İlk gözlemlere göre toplum genelinde sigara içme sıklığının %50-60 dolayında olduğu o yıllarda akciğer kanseri olan hastaların %90 kadarının sigara içiyor olması dikkatleri çekmiştir. İzleyen yıllarda bu konuyu incelemek amacı ile çok sayıda bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların bir bölümünde akciğer kanserli hastaların sigara içme davranışları sigara içmeyen kişilerle karşılaştırılmıştır. Bu incelemeler sonucunda kanserli hastalar arasında sigara içenlerin çoğunlukta olduğu ve kanserli hastaların, kanseri olmayan diğer hastalardan daha fazla sigara içmiş oldukları saptanmıştır. 

 

SİGARA VE KANSER

Bu çalışmalarla birlikte bir başka yaklaşımla sigara içen ve içmeyen kişiler yıllar boyunca izlenmiş ve zaman içinde bu kişilerde akciğer kanseri görülme sıklığı karşılaştırılmıştır.

Bu karşılaştırma sonucunda sigara içenlerde akciğer kanserinin sigara içmeyenlere göre daha fazla görüldüğü net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu konuda İngiltere’de yapılan bir çalışmada sigara içen ve içmeyen doktorlar uzun yıllar izlenmiş ve sigara içen doktorlar arasında akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığının, sigara içmeyen doktorlara göre fazla olduğu saptanmıştır. Sigara içenlerin içtikleri sigara sayısı arttıkça kanserden ölme olasılığı daha fazla olmaktaydı.

Örneğin günde 10 tane dolayında sigara içenlerde kanserden ölme olasılığı sigara içmeyenlere göre 7 kat artarken, günde 1 paket ve daha fazla sayıda sigara içenlerde akciğer kanseri nedeniyle ölme olasılığı 12 kat veya 25 kat artmaktaydı.

 

SİGARA İÇİLMESİ İLE BAŞKA KANSERLERİN DE İLİŞKİSİ VAR MIDIR?

Sigara içilmesi ile kanser arasındaki ilişki ilk olarak akciğer kanseri ilişkisi şeklinde ortaya konmuştur. Ancak sonraki araştırmalar sigara içenlerde akciğer kanserinden başka daha pek çok kanserin görülme sıklığının arttığını göstermiştir. Bunlar arasında gırtlak kanseri, ağız boşluğu-yutakyemek borusu kanseri, mide ve barsak kanserleri, kan kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri, kadınlarda meme ve rahim kanseri gibi kanserler sayılabilir. Görüldüğü gibi sigara ile kanser arasındaki ilişki yalnızca akciğer kanseri bakımından değildir, vücutta en az 10-12 değişik kanserin meydana gelmesinde sigara içilmesinin etkisi vardır. Bu kanserlerin bazıları sigara dumanının doğrudan temas ettiği ağız-yutak-gırtlak-akciğer gibi organlar olurken bazı kanserler de sigara dumanının doğrudan temas etmediği mesane, meme, rahim gibi diğer organ kanserleridir. O halde sigara dumanı içinde bulunan kanser yapan kimyasal maddeler kan yolu ile bu organlara ulaşmak suretiyle çeşitli organlarda kanser meydana gelmesine neden olmaktadır.