Akılcı İlaç Kullanımının uygulanmasındaki hatalar nelerdir?

Akılcı İlaç Kullanımının uygulanmasındaki hatalar aşağıdaki gibidir:

· Hastanın probleminin tanımlanmasının hatalı veya eksik yapılması,

· Teşhisin doğru yapılmaması,

· Uygun olmayan tedavi ve ilaç seçimi,

 

· İlaçlı tedavi planlanıyorsa reçetenin eksik düzenlemesi veya doğru düzenlenmemesi,

· İlaçların, doz ayarlamasının uygun olmayan şekilde planlanması,

· Hastaya doğru ilacın sunulmaması,

· İlaç kutularında yapılan işaretleme, bilgilendirme ve etiketlemelerin hatalı veya eksik yapılması,

· Hasta ile olan iletişim eksikliği,

· Hastalık, tedavi süreci, ilaç kullanımı, uygulama ve saklama koşulları, yan etkiler ile ilgili yeterli bilgilendirmenin hastaya yapılmaması veya eksik yapılması,

· Hasta uyuncunun eksikliği.