Akupunktur Noktaları

Akupunktur vücutta ve kulakta belirli noktaları uyararak şikâyetleri ve belirtileri tedavi etme yöntemidir.

Vücuttaki Akupunktur Noktaları

LR 3 karaciğer 3 noktası

Karaciğer 3 noktası en önemli noktadır. Bu nokta uyarılarak anksiyolitik, analjezik etkiler başlatılabilir. LR 3 serotonini beyinde (raphe çekirdeklerinde) artıran bir noktadır. Psişik hastalıklarda, depresyonda, ağrılı hastalıklarda kullanılır.

Lİ 4 kalın bağırsak noktası

Kalın bağirsak 4 noktası ağrılı hastalıklarda önemli bir noktadır. Alman Fransız ekolüne göre Li 4 thalamus noktasıdır. Ağrı kronik hastalıklarda thalamusa ulaşmışsa bu nokta hassastır.

Kulakta Akupunktur Noktaları

KULAK GEOMETRİSİ
Bel ağrılarında tedavide en etkili nokta

Omurların başlangıç noktasıyla sorunlu omur aralığından geçen a doğrusuna 0 noktasından dik çizilen b doğrusunun kulak kenarı iç duvarını kesen nokta, bel ağrıları için tedavide en etkili noktadır.

EKSENLER

Kulak akupunktur unda 0 noktasından geçip ilgili noktaları birleştiren doğrulara eksen denir.

Alerji ekseni

İmmunolojik Eksen

Hormonal Eksen

Omega hattı

Depresyon ekseni

Vücut akupunktur noktaları ve nokta kombinasyonları

LU05 Chi ze

Akciğerin He noktasıdır.
Lokasyonu: Dirseğin hafifçe bükülmesiyle oluşan çizgide, biseps tendonunun lateralindedir.
Fonksiyonu: Akciğerden sıcaklığı temizler, ters giden chiyi aşağı döndürür.
Endikasyonları: Kan tükürme, öksürük, nem ve sıcak, boğazda ağrı ve tıkanıklık, terleme, omuzda ağrı
Nokta kombinasyonları: Astım ve öksürükte LU7, BL13 ile
Sıcak çarpması, güneş çarpması, kolera, kusma ve diyarede BL40 ile
Çocukta ateş ve konvulsiyonda LU11, Lİ4 ile
El bileğinde güçsüzlükte Lİ11, Lİ4 ile kombine edilir.

LU7 Lie que

Akciğerin Luo noktasıdır
Lokasyonu: Radiusun styloid çıkıntısının proksimalindedir. Bilek çizgisinin 1,5 cun üstünde, küçük oluğun içindedir.
Fonksiyonu: Akciğer chisini yayar ve regüle eder. Rüzgarı dağıtır, ve dış faktörleri eler. Boğazda ağrıyı giderir. İntestinal peristaltizmi harekete geçirir.
Endikasyonları: Tek taraflı baş ağrısı, öksürük ve astım, göğüste sıvı birikmesi ve ağrı. Diş ağrısı, göz ve ağızda çarpıklık.
Nokta kombinasyonları: Başta ve ense bölgesinde ağrı Sİ03
Trigeminal nevralji ST06, T17, ST02
Üşüme, soğuk algınlığı ve ateş Lİ04, GV14
Boğazda ağrı ve terleme, göğüste tıkanma ve doluluk K06
Diyabet K07, ST36, SP09
Burunda akıntı, burun tıkanıklığı Lİ20 ile
Metot: Eğik olarak yukarı doğru 1-1,5 cun.
Sensasyon: Lokal distensiyon ve el bileğine doğru yayılma

LU9 Tai yuan

Akciğerin yuan noktasıdır
Lokasyonu: Bilek çizgisi üzerinde, avuç tarafında, radial arterin radial tarafında.
Fonksiyonu: Akciğeri temizler,chiyi regüle eder, öksürüğü durdurur, boğaz ağrısını düzeltir, kanalda tıkanıklığı açar.
Endikasyonları: Öksürük, astım, boğazda ağrı ve dolgunluk, sinirlilik, huzursuzluk, aşırı balgam, üşüme ve ateş, kan tükürme, boğazda kuruluk, omuzda, sırtta, klaviküler çukurda ağrı, nabız alınamama.
Nokta kombinasyonları: Nabız alınamama sendromu ST09, LU05, PE06
Patojenik rüzgar ve soğuklukla olan balgamlı öksürük LU07, LU05, BL 12
Göğüste doluluk, baskı ve ağrı PE06, K23
Göğüs ağrısını gidermede ST44
Boğmaca PE06, Sifeng (ekstra)
Metot: Dikey olarak 0,3-0,5 cun arterden sakınarak. Moksa uygulanabilir.
Sensasyon: Lokal ağrı hissi, hoş bir rahatlama hissi.

GB34 Yang ling quan

Tendonların ana noktasıdır. Safrakesesi He noktasıdır.
Lokasyonu: Fibula başının altındaki boşlukta, bacağın lateralindedir.
Fonksiyonu: Serbest chi akışını güçlendirir. Ateşi düşürür. Nemi giderir. Tendonları gevşetir. Damarlarda kan dolaşımını aktive eder.
Endikasyonları: Bacak ve sırt ağrılırı. Hemipleji. Soğuk algınlığı. Alt organlarda ağrı, spazm. Boyun tutulması. Hipertansiyon. Habituel kabızlık.
Nokta kombinasyonları: Siyatik: B25, GB30, B40
Nervous peroneus comm. yarası: B38, ST36, ST41, GB39
Hemipleji ve paralizi: ST36, GB30, SP06, ST32
Kolesistit: B13, B18, B19, GB24, P06
Hipokondriak ağrı: T06, LR13, GB41
İnfantil konvulsiyon: Lİ11, Lİ04, LR13
Abdominal distensiyon: ST36, SP04
Malarya: SP09
Metot: Güçlü batırma, 1-3cun
Sensasyon: Batırma hissi ayağa, bazen omuza yayılır.

SP06 San yin jiao

Lokasyonu: Tibia arkasında medial malleolusun 3 cun yukarısındadır.
Fonksiyonu: Dalak ve mideyi güçlendirir. Besin transportasyon ve transformasyonunu güçlendirir. Kanallardaki tıkanmaları açar. Chi ve kan dolaşımını düzenler. Karaciğer ve böbreğe yararlıdır.
Endikasyonları: Düzensiz menstrasyon. Uterin kanama. Ağrılı adet. Leukorrhea. Vajinada ağrı. Nevrasteni. İnsomnia. Empotans. Seminal emission. Nocturnal emmision. İndigestion. Diyare. Alt organların atrofisi. Hemipleji. Hemoroid. Kolik.
Nokta Kombinasyonları: Herni: ST29, LR03
Spermatorrhea ve excessiv lokorrhea: SP10, CV04, T06
Enürezis: CV06, CV03
İnsomnia: H07
Abdominal distensiyon ve ağrı: ST36, ST25
Histeri: P6
Ödem: CV09, ST40
Rüzgar çarpması: GV26, P06
Hipertansiyon: GV20, Lİ11
Alt organların wei ve bi sendromları: B40, GB34
Metot: Güçlü batırma, 1-3 cun. Batırma hissi uyluktan ayağa yayılmalı.

Sİ19 Ting gong

Lokasyonu: Ağız açıldığında kulak tragusunun önünde oluşan çukurda
Fonksiyonu: İşitmeyi ilerletir. Kulağı açar. Damarlardaki obstruksiyonu yeniden hareketlendirir. Ağrıyı durdurur.
Endikasyonları: Sağırlık. Kulakta çınlama. Sağırlık – dilsizlik. Parotitis. Kulak kanalında enflamasyon.
Nokta Kombinasyonları: Çınlama ve sağırlık: GB02, GB11, T03, GB38
Mandibüler artrit: ST07, Lİ04
Otitis media: T17, T05
Metot: Ağız açıkken güçlü iğneleme
Sensasyon: 1 cun iğnelenirse lokal distansiyon.

GV20, DU20 Bai hui

Lokasyonu: Tepede iki kulağın arasındadır.
Fonksiyonu: Recuscitation. Rüzgarı giderme. Kollabe olmuş yangı onarır. Sıcaklığı temizler. Zihni yatıştırır.
Endikasyonları: Baş ağrısı. Baş dönmesi. Şok. Anus prolapsusu. Uterus prolapsusu. İnsomnia.
Nokta Kombinasyonları: Yüksek ateş ve baş ağrısı: GB20, Lİ04, Lİ11, GV14
Koma: CV26, P06
Anus prolapsusu: B57, GV01
Uterus prolapsusu: CV04, B32, CV06, B23
Gastroptozis: CV12, CV06, ST25, ST36
Baş dönmesi: LR03, Sİ03, ST25
İnsomnia: H07, T17, GV23
Metot: Geriye doğru yatay olarak iğnelenir

CV03, Ren03 Zhong ji

Mesane Mu noktasıdır.
Lokasyonu: 4cun göbeğin altındadır.
Fonksiyonu: Yangı güçlendirir. Menstürasyonu düzenler.
Endikasyonları: Empotans. Seminal emisyon. Prematüre ejekülasyon. İrregüler menstürasyon.
Nokta Kombinasyonları: Çocuklarda enürezis: SP06, GV20,
Spermatorrhea: CV04, CV03, SP06
Düzensiz menstürasyon, uterinel kanama: B32, SP10, SP06
Prostatit: B54, GV01, K03
Metot: Güçlü batırma, 1-2 cun. İğneleme duyusu genitallere ve periniuma genişlemelidir.