Psişik Hastalıklar ve Akupunktur

Depresyon

Depresif duygudurumun yoğun olduğu hastada, uyku problemleri, iştahsızlık, aşırı üzüntü, suçluluk, umutsuzluk ve ölüm düşünceleri de eşlik edebilir.

Belirti ve Bulgular 

Depresif duygudurum

Etrafına ilgisinin azalması

Yaptıklarından zevk alamama

Belirgin kilo kaybı ya da alımı

İnsomnia ya da hipersomnia (uykusuzluk, aşırı uyku)

Psikomotor reterdasyon ya da ajitasyon

Enerji eksikliği ya da sersemlik hissi

Değersizlik duygusu ya da aşırı suçluluk duygusu

Konsantre olamama ya da aşırı kararsızlık

Ölüm ve intiharla ilgili düşünceler

Teşhis

İçlerinden bir tanesi depresif duygudurum ya da etrafına ilgisinin azalması olmak üzere yukardaki belirtilerden en az beşinin, iki hafta süreyle bulunması tanı koydurucudur.

Tedavi

Depresyonun akupunktur ile etkin, yan etkisiz ve kalıcı tedavisi mümkündür.

Korkular Fobiler

Fobi zorlu fikirlerin korku halini almasıdır. Kişi anlamsızlığını bilmesine rağmen bu düşünceden ve korkudan kendisini kurtaramaz. Herhangi bir düşünce ve obje ile ilgili fobi olabilir. Ancak bazı tipleri yaygındır:

Hayvan fobileri, hastalık ölüm fobisi, sosyal fobiler, agorafobi, kalabalık, şimşek, gök gürültüsü, yükseklik fobisi.

Tedavi

Fobilerin akupunktur ile yan etkisiz, kalıcı ve etkin tedavisi mümkündür.

Kekemelik

Kekemeliğin taklit, dikkat çekme, korku, travma gibi psişik nedenleri olabilir.

Taklit: Ailede konuşma zorluğu yaşayan biri varsa, babası veya annesi de küçükken kekelerdi gibi konuşmalar yapılıyorsa çocuk, demek ki ben de kekeleyeceğim düşüncesine kapılabilir.

Dikkat çekme: Küçük çocuk kendini kabul ettirmek, isteğine erişmek üzere kekeme taklidiyle başladığı yanlışlığı uzun yıllar sürdürür.

Korku: Herhangi bir hayvandan veya olaydan etkilenerek korkan küçük çocuk konuşma zorluğuyla kekelemeye başlar. Aile bu olayı ilgi odağı haline getirirse konuşma bozukluğu sürekli kekemeliğe dönüşür.

Travma: Herhangi bir travma, çarpma, kaza gibi bir olaydan sonra kekemelik gelişebilir.

İstenmeyen ve yaşamda başarıyı engelleyen kekemelik kişi için olduğu kadar yakınları, iş arkadaşları ve ailesi için de önemli bir sorundur. Psişik konuşma bozukluğu olan kekemelik derece derecedir. Öylesine ağır konuşma bozukluğu olanlar vardır ki, ismini bile söylemekte zorlanır. Daha hafifleri zaman zaman, heyecanlı anlarda, gergin anlarda, telefonda olabilen, bazı kelime ve harflerle açığa çıkan kekemeliklerdir.

Uyku Bozuklukları

Uyku bozuklukları; uykusuzluk, fazla uyuma, huzursuz uyuma, uykuya dalmada güçlük, erken uyanma, zor uyanma gibi şikayetleri kapsar. Hypothalamus bölgesi uyku merkezi olarak bilinirse de uyku, bütün organizmanın değilse de beynin bütününün bir fonksiyonudur. normalde periyodik bir fonksiyondur.

Uykusuzluk

Ciddi bazen güç bir sorun olarak karşılaştığımız uykusuzluk halinin fizyolojisi pek bilinmemektedir. Yorgunluk, emosyonel stres, ruhi gerginlik, ağrılı haller, kaşıntı, nocturia uykusuzluğa sebep olabilir. Psikozların büyük çoğunluğunun seyrinde uykusuzluğa en bariz bir araz olarak rastlanır. En sık rastlanan uykusuzluk nevi, nörotiklerde rastlanan psikojen uykusuzluktur.

Tedavi

Hangi sebeple olursa olsun her nevi uyku bozukluğunun akupunktur ile yan etkisiz, etkin ve kalıcı tedavisi mümkündür.