Bel Ağrıları ve Akupunktur

Siyatalji olsun ya da olmasın bel ağrısı en çok rastlanan sağlık sorunudur. 35-55 yaşları arasında sıktır ve fonksiyon bozukluğu nedeniyle hastayı hareketsizliğe götürür.

Etyoloji

Spesifik klinik lezyonlar

Posterior faset sendromu, faset eklem dejenerasyonu

Sakroiliak eklem sendromu

Disk herniasyonu

Piriformis ve kaudratus sendromu

Spinal stenoz

Tümörler (plasmasitom)

Disk hastalıkları

Kemik ve eklem hastalıkları

Yumuşak doku – fasiya ve ligament hastalıkları

Postüral sebepler – hiper lordoz, obesite, vb.

Pelvis asimetrisi

Bir ekstremitide uzunluk ya da kısalık

Ayak defomasyonu

Lumbago (fascitis ve vertebra anomalileri)

Ligament kalsifikasyonu (fibrozitis, faset sendromu)

Ankilozan spondilit

Sakroiliak subluksasyon, apofizial subluksasyon)

Fokal enfeksiyonlar

Metabolik sebepler; osteoporoz, menopoz, malignite, ilaçlar, vb.

Paget ve gut hastalığı, hiperparatiroidi

Ankilozan spontilitis

Mari – Strumpell hastalığı

Tümörler , metastatik ya da lokal kemik tümörleri:

Kordoma, dev hücreli tümör, menengeoma, myeloma, plasmo sitome osteokondrom, osteid osteom, spinal kord tümörleri

Konjenital anamoliler: spondiloz, spina bifida

Herniye presakral pleksus (geniş epidural pleksus, epidural kist)

Psikosomatik 

Belirti ve bulgular

Belağrısı: Ağrı sırt ve beldedir; lokal hassasiyet olabilir.

Hareketler sınırlıdır. Fleksiyondan erekt postüre gelirken ağrı olur.

Palpasyonla ağrılı noktalar vardır.

Kas spazmı vardır, gerginlik ve sertlik olur. Ağrı hareketle artar, istirahatle azalır.

Bazı hastalar istirahatte, sabah kalkınca ağrının daha şiddetli olmasından yakınırlar.

Nörolojik muayene normaldir, ya da sinir tutulmasını gösteren bulgular vardır.

Özel tetkikler

Tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP, idrar tahlili

Histokompatibilite antijen testi (HLA-B 27)

Romatolojik testler Latex RF gibi

Serumda kalsiyum, fosfor, alkali – asit fosfotaz

Serum protein elektroforezi

Akciğer grafisi

Radyolojik görüntüleme yöntemleri

Direkt grafileri (vertebra – lumbosakral, torakal vertebra grafileri AP ve LAT)

Sakroiliak suprapubik eklem grafisi

Bilgisayarlı Tomografi ve MR vertebralardaki ve medulla spinalisteki lezyonları (enfektif veya tümöral ya da konjenital anomaliler) ortaya çıkarmak ve abse gibi olayları göstermek bakımından çok yararlıdır. Dinamik vertebral kanal incelemesi için myelografi gerekebilir. Aynı zamanda gerekirse bos incelenir.

Tedavi

Sebebe yönelik tedavi

İstirahat

Medikal tedavi

Analjezikler (aspirin, parasetamol, vb.)

Kas gevşeticiler (gamakuil, paraflex, muskoril)

Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (Voltaren tablet, ampul, Endol tablet veya supposituar, Naprosyn, Cyladol

Fizik tedavi

Cerrahi disk hernisine yönelik: distektomi

Akupunktur

Kaynak: akupunkturile.com