Doküman Yönetimi Rehberi

Bakanlığımızca 2005 yılında başlatılan sağlık kurumlarında kalite çalışmaları kapsamında, kurumlarca birçok platformda dile getirilen, talep edilen ve sağlık kurumlarına yönelik bir doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi isteğinin Bakanlığımızca önemsenmesi ve bu kapsamda bir dizi çalışma yapılması sonucunda Doküman Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır.

Kurumlarda yönetilebilir bir doküman yönetim sistemi için yol göstermek amacıyla hazırlanan bu rehber, dokümantasyon alanında önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte kullanımı gönüllülük esaslı olup, kurumlar sistemlerini rehberde belirtilen kurallar çerçevesinde oluşturabilirler.

 

Büyük bir özveriyle hazırlanan bu rehbere sahadan bilgi ve deneyimleri ile katkı veren paydaşlarımıza ve Başkanlığımız çalışanlarına teşekkür eder, uygulayıcılara faydalı olmasını ve başarılarına katkı sağlamasını temenni ederiz.

Sağlık Bakanlığı

Doküman Yönetimi Rehberi için tıklayınız.

Tarih : 21 Temmuz 2015