Gösterge Yönetimi Rehberi

Bilindiği üzere, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane (Versiyon-5)kapsamında, sağlık kurumlarında hizmet süreçleri ve hizmetin etkinliğinin ölçülmesi amacı ile“Göstergeler” oluşturulmuştur.

Kalite sisteminin önemli bir parametresi olan göstergeler, kurumlar için ortak bir analiz dili oluşturması ve ölçüm kültürünü geliştirmesi nedeni ile sağlık hizmetlerinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Konunun, sağlık kurumları tarafından doğru anlaşılıp doğru yorumlanması, kullanıcıların bilgi düzeylerinin artırılması ve kalite göstergelerine yönelik izlem sürecinin, ülke genelinde standardizasyonunun sağlanması amacıyla, Bakanlığımızca “Gösterge Yönetimi Rehberi (Versiyon 1.0)” hazırlanmıştır.

 

Rehberin, sağlık yöneticileri ve çalışanlarına faydalı ve yol gösterici olmasını diler, sağlık sistemimizin gelişimine katkı sağlamasını temenni ederiz.

Sağlık Bakanlığı

Tarih : 15 Temmuz 2015

Gösterge Yönetimi Rehberi için tıklayınız.