Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2025 Öncesi 9 Küresel Hedef

Dünya Sağlık Örgütü ” Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) Küresel İzleme Çerçevesi” belirlenen 9 küresel hedefe 2015 yılına kadar ulaşılması için izleme ve raporlama aracılığıyla “BOH Küresel Eylem Planı”nın uygulanmasını takip etmektedir.

Buna göre, hükümetler; (i) 2025 yılı için ulusal koşulları üzerine kurulu ulusal BOH hedefleri belirlemeliler, (ii) bu ulusal hedeflere 2025’te ulaşmak için risk faktörlerine maruziyeti azaltacak çok sektörlü BOH planları geliştirmeli ve buna cevap verecek sağlık sistemleri sağlamalılar ve (iii) Küresel Eylem Planı’nı göz önünde bulundurarak sonuçları ölçmeliler denmektedir. 

 

Hedefler

Hedef 1

Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan erken erken ölüm riskinde 25% nispi azalma

Hedef 2

Alkolun zararlı kullanımında en az %10 nispi azalma

Hedef 3

Yetersiz fiziksel aktivite prevalansında %10’luk nispi azalma

Hedef 4

Nüfusun ortalama tuz/ sodyum alımında %30’luk nispi azalma

Hedef 5

15 yaş üzeri bireylerde tütün kullanımı prevalansında %30’luk nispi azalma

Hedef 6

Artmış kan basıncı prevalansında %25 nispi azalma

Hedef 7

Diyabet ve obezitedeki artışı durdurmak

Hedef 8

Kalp krizi ve felçlerden korunmak için ilaç kullanımı uygun görülen hastaların en az % 50’sinin ilaç tedavisi ve danışmanlık (glisemik kontrol dahil) hizmeti alabilmesi

Hedef 9

Bulaşıcı olmayan ana hastalıkların tedavisi için gerekli temel teknolojiler ve elzem ilaçlara (jenerikler dahil) erişimi kamuda ve özel kurumlarda, %80’e ulaştırmak