Gıda zehirlenmelerine neden olan etmenler nelerdir?

Gıda madde yada malzemelerinin bozulmuş olması, Yetersiz pişirme veya ısıtma, Atıklar ve artıklar, Gıdalardaki kimyasal maddeler ve biyolojik kirlenme, Böcekler ve kemirgenler, Hasta gıda işleyicileri, Kalitesiz hammadde kullanımı, Hava ve su, Uygun olmayan sıcaklık derecelerinde muhafaza, Kirli aletekipman, Gıda işlemedeki hatalar, Çapraz bulaşmalar, Personel temizliğinin yetersizliği olarak sıralanabilir.