Gıdalarda bulunabilecek risk oluşturucu maddeler nelerdir?

A.Bakteriler  F.Kalıntılar  K. Doğal Oluşan Toksinler
Clostridium botulinum  Antibiyotikler Alg toksinleri
Clostridium perfringens  Klorinli insektisitler  Yağlı tohum toksinleri
Salmonella spp.  Organofosforlu insektisitler Küf toksinleri
Staphylococcus aureus  H.Ağır Metaller Mantar toksinleri
Shigella spp.  Arsenik L. Beslenme Hataları
B.Küfler  Bakır Yetersiz besin elementleri
Aspergillus flavus  Kadmiyum

Gıda işlemedeki hatalardan

kaynaklanan besin kayıpları

Penicillium cylopium  Kurşun  
Fusarium spp Civa M.Kuralsızlık sorunları
C.Virüsler  Selenyum Hatalı etiketler
Hepatit A I. Radyoaktif İzotoplar Eksik ağırlıklar
Poliomyelitis Sezyum 137 Paketleme hataları
Gastroenterit yapan virüsler  İyodin 131 Sapmalar
Bovin spongiform  Potasyum 40 N.Fonksiyonel Hatalar
D.Parazitler  Stronsyum 90 Heksabromobifeniller 
Barsak kurtları J. Çeşitli Maddeler Poliklorinli bifeniller 
Tricihinellae  Kirlilikler Vinil klorid
Cestodes-Taenia saginata  Cam tozları  
Taeina solinum  Boya kabukları(sıyrıntılar)  
E.Zararlı Hayvanlar  Metal tozları  
Kuşlar     
Böcekler     
Kemirgenler