Hangi Durumlarda Çocuk Üroloğuna Başvurmak Gerekir?

Çocuk Ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların birçoğu sinsi seyreder ve geç dönemlere kadar belirti vermez. Ancak son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler içinde özellikle bir tanesi bu durumu olumlu yönde değiştirmiştir. Gebelere yapılan ultrasonlarda bebeğe ait anormallikler deneyimli kişilerce saptanabilmekte ve doğar doğmaz bebeğin kontrol altına alınarak gerekli tedavisinin yapılması şansı yakalanabilmektedir. Bazı hastalıklar doğumda belirti verir ve hemen tedavisine başlanır. Bazıları ise tüm çocukluk dönemi boyunca her yaşta görülebilir. Aşağıda hangi belirtilerde çocuk ürolojisi ile uğraşan bir hekime başvurulması gerektiği liste halinde verilmiştir.

Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanması (her 100 gebeden birinde böbrekte genişleme saptanmaktadır, ancak ultrasonu yapan kişinin özel eğitim almış olması gerekir)

 

Yenidoğan bebekte veya daha sonraki yaşlarda işeme güçlüğü, pipide, torbalarda anormal görünüm, şişlik, işeme deliğinin penisin alt yüzünde olması, cinsiyetin belirsiz olması, kasıkta şişlik, kitle gözlenmesi, testislerin torbalarda olmaması, testislerin anormal büyük olması, testislerde renk değişikliği (morarma, aşırı kızarıklık, ağrı varsa durum acildir!)

İşeme bozuklukları (ince işeme, yanma, kanlı işeme, kesintili işeme)

İdrar kaçırma (gece veya gündüz), uykuda işeme

Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme (işeme güçlüğü, sık işeme, ateş), yapılan incelemelerde reflü (mesaneden böbreğe idrar geri kaçışı) saptanması

Yan ağrısı (böbrek bölgesinde)

Böbrek bölgesinde kitle

Penisde şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, penisde kıvrımlanma)

Hatalı, komplikasyonlu sünnetler

Böbrek taşları

Yukardaki belirtiler aşağıda tıbbi isimleri verilen hastalıkların belirtileri olabilir:

Hidronefroz

Vezikoureteral reflü

Hipospadias – Epispadias

Kasık kanalı patolojileri (Fıtık, İnmemiş testis, Hidrosel, Varikosel)

İnkontinans

Enürezis

İşeme disfonksiyonu (Ürodinamik patolojiler)

Sünnet hataları

Duplikasyon anomalileri

Üreterosel

Ürogenital sistem tümörleri

Posterior üretral valv

Mesane ve kloaka ekstrofisi

İnterseks

Nöropatik mesane

Üriner sistem taşları

 

Kaynak:peduro.org.tr