Miyomlar gebeliği nasıl engeller?

Miyomların yerleşimi tüplere yakın alanlarda olduğunda, tüplere baskı yapacağından buradan yumurta ve spermin geçişine engel olabilir. Dolayısıyla yumurta ve spermin döllenmesini engellemiş olur. Bu durumda kadında gebelik elde edilemez. Döllenmenin bir şekilde olması halinde, rahimdeki endometrium yüzeyinde bozukluğa neden olarak burada embriyonun yapışmasına engel olabilir.

Büyüme gösteren miyomlarda, rahimde genel olarak şekil bozukluğuna neden olabilir, dolaşıma engel olur. Bu durumların oluşması gebeliğin düşükle sonuçlanmasına sebep olabilir. Bu nedenle tekrarlayan düşük sorunu olan kadınların miyomların varlığı açısından sorgulanması tavsiye edilir. Rahim içinde büyüyen miyom nedeniyle bebeğin gelişimine yeteri kadar yer kalmazsa, bu durumda erken dönemde yani gebeliğin gelişimine izin verilmeden erken doğum olabilir. Bunun dışında plasental yapışma anomalileri, fetusun doğum yolundaki pozisyonunda anormallik, zor doğum gibi sorunların yaşanması olasıdır.

Miyomların etkisi doğum sonrasına da sarkabilir. Rahmin kasılmasına engel olacaklarından, eski duruma dönüşü zorlaştırırlar. Genellikle gebelikten önce bulunan miyomlar gebeliğin seyrinde direkt ya da indirekt etkilere neden olabilir. Miyomların gebelik üzerindeki etkileri yerleşim alanına göre, boyutuna göre ve sayısına bağlı olarak değişim gösterir.

Kadınlarda tüplerin tıkanmasına miyomlar sebep olabilir

Kadınlarda meydana gelen kısırlık sebeplerinin yaklaşık üçte ikisi tüplerdeki tıkanıklıklardan kaynaklanır. Üreme organlarında rahme uzanan iki kanal bulunmaktadır. Bunlar rahmin sağında ve solunda yer alır. Bu tüplerdeki tıkanıklık olması, üreme sistemini etkilemektedir. Kısırlıkta bu sorun tubal faktör olarak tanımlanır. Miyomlar tüplere yakın alanlarda yerleşip baskı yaptığında, kadında bu soruna neden olarak gebe kalmayı engelleyebilir.

 

Tüplerden birisinin tıkanması halinde

Kadında tüplerin tek taraflı olarak tıkanması halinde, bu tüpten yumurta hücresi ulaşması gereken yere gidemez. Bu durumda yumurtanın rahme ulaşması mümkün olmaz. Ancak açık olan diğer tüpten yumurta hücresinin rahme ulaşma olanağı bulunmaktadır. Bu durumda kadının her iki tüpü açık olan kadınlara göre, doğal yollardan gebe kalma olasılığı azalmaktadır. Miyomların bu şekilde bir soruna neden olması, kadının gebe kalmakta zorlanmasına neden olur. Bu durumda kadının yaşının ilerlemiş olmasında ve uzun süre gebe kalamadıysa, tüp bebek tedavisi uygulanması faydalı olur.

 

Tüplerin her ikisinin tıkanması halinde

Miyomun kadının her iki tüpünün tıkanmasına neden olması halinde, doğal koşullarda gebe kalması mümkün olmaz. Bu durumda kadının yaşının, miyomun durumunun değerlendirilerek miyom çıkarma ameliyatı uygulanması ya da miyoma tedavi uygulanmadan tüp bebek tedavisi düşünülebilir. Bunun için kadının tüplerindeki tıkanıklığın teşhis edilmesi gerekir. Tüplerde tıkanıklık olması yumurtalıklardan yumurta hücresi salgılanmasını etkilemez. Sadece yumurtanın rahme ulaşmasına engel teşkil eder.