Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Toplumlar arası farklılık göstermekle birlikte Batı toplumlarında yaklaşık her 8 kadından birinde hayatı boyunca meme kanseri gelişmektedir (%12.2). Meme kanseri açısından en önemli risk faktörleri ileri yaş ve kadın cinsiyette olmaktır. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar. Tüm meme kanserlerinin sadece % 1’i erkeklerde görülmektedir.

Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen, tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölüm oranları giderek azalmaktadır. Normal meme yapısı bölümünde bahsedildiği gibi her meme lob olarak isimlendirilen 15-20 bölümden oluşur. Her bir lob daha küçük birimler olan lobüllere ayrılır. Lobüllerin ucunda da süt üreten küçük kesecikler bulunur. Lob, lobül ve süt kesecikleri ince süt kanalları ile birbirine bağlanmaktadır. Meme kanseri bu bölümlerden herhangi birini oluşturan hücrelerin kontrolsüz ve anormal çoğalması sonucu ortaya çıkar.

Duktal Kanser : En fazla görülen kanser tipidir. Süt kanallarından gelişir.

Dukal karsinoma in situ (DCIS) : Meme kanserinin en erken formudur. Anormal hücreler, kanalın dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Fakat tedavi edilmedikleri taktirde bazen yayılabilen meme kanseri oluşur. Tüm meme kanserlerinin %15-20’sini oluşturur.

İnvaziv duktal karsinom : Kanser hücrelerinin kanal dışına geçtiği formdur. Kanser önce kanal içinde başlar, daha sonra kanal duvarını aşar ve meme dokusuna, bazen de meme dışına yayılır. Tedavi edilmez ise ölümcüldür. Tüm meme kanserlerinin % 65-80’ini oluşturur.

Lobüler Kanser : Daha seyrek görülür. Lobüllerden gelişir.

Lobüler karsinoma in situ (LCIS) : Lobüllerde anormal hücrelerin bulunmasıdır. Kanser değildir. Yüksek meme kanseri riskini gösterir. LCIS bulunan kadınlarda İleride her iki memede de invaziv kanser gelişme riski yüksektir.

İnvaziv lobüler kanser : Kanser hücrelerinin lobüllerin dışına geçtiği formdur. Kanser meme içi veya meme dışına yayılmıştır. Tüm meme kanserlerinin % 10-15’ini oluşturur.

Nadir görülen kanserler :

İnflamatuar meme kanseri : Kanser hücreleri meme cildinin lenfatik akımını tıkar; meme kırmızı, şiş ve cildi kalınlaşmıştır. Memede ısı artışı vardır. Oldukça kötü seyirlidir.

Memenin Paget hastalığı : Meme başına yakın süt kanallarından köken alır. Meme başında soyulma, kabuklanma ve meme başı akıntısı ile kendini gösterir. Hastaların yarıdan fazlasında ele gelen kitle vardır.