Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010

Sağlık Bakanlığı olarak görevimiz; sağlık hizmetlerinin ülkemizin her köşesinde, toplumun bütün kesimleri için erişilebilir, etkili, verimli, nitelikli ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bu amaçla 2003 yılından beri yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, atılan adımlar sayesinde ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Sağlık hizmetleri sunumunun sağlam temellere dayanarak gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi; geçmişi değerlendirme, bugünü daha objektif anlayabilme ve gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları tahmin edip bu sorunlara karşı önlemler alabilme ile mümkündür. İşte istatistik, tam bu noktada devreye girer ve bize yaşamakta olduğumuz ve yaşayacağımız zaman dilimlerine ait sayısal anahtarlar sunar. 

Geçen yüzyıla damgasını vuran, onun bilgi çağı olarak adlandırılmasına neden olan gelişmeler, istatistiği ortak bir anlaşma dili hâline getirmiştir. İstatistik; ülkelerin demografik, ekonomik ve kültürel yapıları çarpıcı bir biçimde farklılıklar gösterse de ülkelerin birbirine benzer yapı sergileyen sağlık sistemlerine has problemlerin çözülmesine imkân tanımaktadır. 

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü’nce “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010” kitabı, okuyucular için seçilen alanlar hakkında kısa, öz ve anlaşılabilir bir şekilde, uluslararası istatistiksel kriter ve sınıflandırmalara uygun olarak hazırlanmıştır. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığımızın 2008’de milat olarak başlattığı sağlık istatistikleri yıllığı çalışmalarını “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010” ile daha da geliştirilerek devam ettirmektedir. Bu yıllıklardaki verilere dayanarak yapılacak araştırmaların sağlık sektöründeki paydaşlara katkı sağlaması bizim için memnuniyet verici olacaktır. “Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010”un hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü personeline, Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı

 

2010 yılına ait “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”nı indirmek için tıklayınız…