Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2009

Ön Söz

Çağımızdaki politika yapıcı ve yöneticilerin başarılarının arkasında istatistiksel analiz ve değerlendirmelere dayanarak aldıkları kararların etkisi çok açık biçimde görülmektedir. Gelecekte başarılı işlere imza atmak isteyenler istatistiğin gücünün farkında olmak mecburiyetindedir. Her alanda baş döndürücü hızda değişim ve dönüşümlerin yaşandığı yüzyılımızda geleceğe yönelik doğru planlama yapabilmek için güçlü bir istatistik altyapısı oluşturmak ve güvenilir veriler sağlamak çok önemlidir. 

Olumlu ve anlamlı ilerlemeler kaydetmek isteyen her ülke için istatistik; geçmişi daha iyi anlamanın bugünü daha objektif ve doğru bir şekilde değerlendirmenin ve geleceği en iyi şekilde planlamanın en önemli sayısal anahtarlarını sunar. Küreselleşen dünyamızda muhtemel gerilemeler yaşamaktan kaçınmak, daha ileri atılımlar yapmak için günümüz ulusları ile entegre olmalı ve ulusal çıkarlarımızı en üst düzeye yükseltmeliyiz. İstatistiksel çalışmalarımızı gelişmeleri takip edecek şekilde, daha dışa açık ve modern bir biçimde örgütlemeliyiz. Katılımcı, paylaşımcı, iş birliğine dayalı ve planlı bir istatistik üretim süreci geliştirmeliyiz. 

Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünce hazırlanmış olan bu istatistik yıllığı; zamanlı, uluslararası sınıflamalara uygun ve gerektiğinde uluslararası sınıflamalara dönüştürülebilir biçimde tutulmuş idari kayıtlardan oluşmaktadır. Hıfzıssıhha Mektebi, ham veriler hâlindeki idari kayıtları değerlendirmede, istatistik bilimi ve uluslararası istatistik otoriteleri tarafından kabul görmüş sınıflama ve metodolojileri kullanmaktadır. idari kayıtların bu şekilde değerlendirilmesi uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması için de son derece önemlidir. Diğer taraftan söz konusu değerlendirme biçimi, Türkiye‟deki sağlığa ilişkin konuların ve politikaların etkinliğini ölçmek için olduğu kadar onların anlaşılmasını sağlamak için de gereklidir. Bu ise ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her düzeydeki karar alıcılara ve araştırmacılara güncel ve doğru bilgi sağlayarak yapılabilir. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğünce hazırlanmış istatistik yıllığı tüm bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. 

2008 Sağlık istatistikleri Yıllığı çalışmaları ile başlayan ve Bakanlığımız adına milat olarak nitelendirdiğimiz yıllık çalışmalarının, 2009 Sağlık istatistikleri Yıllığı ile daha da gelişerek devam ettiğini görmek mutluluk vericidir. Bu yıllığın hazırlanmasında, Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ve Bakanlığımızın ilgili birimleri ile taşra teşkilatları başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 

Sağlık Bakanı

 

2009 yılına ait “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”nı indirmek için tıklayınız.