Sertleşme bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Sertleşme bozukluğunun nedenlerini organik (bedensel) ve psikojenik olarak ikiye ayırabiliriz. Kişide hangi sebeplerin etkili olduğunu anlamak için iyi bir cinsel öykü alınmalıdır. Çoğunlukla neden organik olsa bile kişinin sertleşme olup olmayacağı, sertleşmenin sürüp sürmeyeceği kaygısı , sorunun üzerine performans anksiyetesinin (kaygısının) eklenmesine neden olmakta bu da sorunu yalnızca organik nedenli olmaktan çıkarmakta, psikojenik nedenlerin de etyolojide (bu hastalığın oluşmasına) rol oynamasına neden olmaktadır.