Sertleşme bozukluğuna neden olan fiziksel sebepler neledir?

Sertleşme bozukluğunun fiziksel nedenlerini vasküler (damarsal) hastalıklar, hormonal nedenler, nörojenik nedenler, ilaçlar, alkol ve madde olarak beşe ayırabiliriz.

Vasküler (damarsal) nedenler arasında en sık arterioskleroz (damar tıkanıklığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon), hiperlipidemi (kandaki yağ oranında artma), hormonal nedenler arasında en sık testesteron düşüklüğü, hipotroidi, hiperprolaktinemi, nörojenik nedenler arasında en sık diabetes mellitus (şeker hastalığı), parkinson gibi kronik hastalıklar, prostat ameliyatı gibi cerrahi girişimler, ilaçlar arasında da en sık antidepresanlar, antihipertansifler, kardiyak (kalp) ilaçlar sayılabilir.