Tüp bebek tedavisi gereken durumlar nelerdir?

Erkek Faktörü

Ürolojik tedaviye rağmen, en az 15 gün aralarla yapılan üç ayrı spermiyogram tetkiki sonucunda total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olduğu olgular ve azoospermi olgularında ( semende spermin olmaması)   tüp bebek tedavisi uygulanır.

Ayrıca normal yoldan ejekülat – sperm elde edilemeyen bir hastalığın varlığı da tüp bebek uygulamasını gerektirir.

 

 

Kadın faktörü – Tubal faktör: Tüplerin tıkalı olması ya da fonksiyon bozukluğu durumunda

 

Ameliyat ile gözlenmiş her iki tüpün tıkalı olduğu veya tüp yokluğu olan olgularda ve ağır pelvik, karın içi yapışıklık belirlenen hastalarda tüp bebek tedavisi gerekir ve öncesinde “OI+IUI” tedavisi yaptırma zorunluluğu aranmaz.

 

Kadın faktörü – Endometriyozis: Ameliyat ile tanı konulmuş hafif ve orta derece endometriyozis (evre 1-2) olgularında; en az iki deneme yumurta artırıcı tedavi ile birlikte aşılama tedavisi sonrası gebelik elde edilemediğinde veya; ileri evre (evre 3-4) endometriyozis olgularında; endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl gebeliğin sağlanamadığı durumlarda tüp bebek tedavisi gerekir

 

Kadın faktörü – Azalmış Over Rezervi: Kadın yumurtalığının yumurtlama reservi düşük ve kendiliğinden gebe kalma şansı zayıf olan hastalarda tüp bebek tedavisi uygulanır.

 

Kadın faktörü – Yumurtlama bozuklukları (Ovulatuar Bozukluklar): Kadın yumurtalığı normal yaş sınırlarında reserve sahip olmasına rağmen yumurtlama fonksiyonunun gerçekleşemediği bazı hormonal bozukluk durumlarında yumurtlama artırıcı tedaviler ile aşılama ya da tüp bebek tedavisi uygulanır.

 

Açıklanamayan İnfertilite: Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki deneme OI+IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama durumun da da tüp bebek uygulaması yapılır.

 

Gen hastalıklarına ya da kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi

 

Hasta çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması durumunda kök hücre vericisi kardeş elde edebilmek için ya da bazı genetik geçişli hastalıkların anne ya da babada tesbit edilip sağlıklı çocuk sahibi olabilmelerinin sağlanabilmesi amacı ile tüp bebek tedavisi uygulanıp,  embriyolardan alınan hücre biyopsisi sonucu genetik incelemelerde amaca yönelik uygun embriyonun saptanarak anne adayına nakil edilmesi şeklinde uygulanır.

 

 Yumurtlama fonksiyonunun devamlılığının sağlanıp korunması/ Fertilitenin Korunması

Herhangi bir kanser tedavisi doğurganlık ve yumurtlama fonksiyonunu kötü yönde etkileyecekse yumurta hücreleri, yumurtalık dokuları ya da embriyonun saklanarak hastalık tedavisi tamamlandıktan sonra naklinin yapılması amacı ile tüp bebek tedavileri uygulanabilir.

 

TÜP BEBEK TEDAVİLERİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN FAYDALANACAK HASTALAR AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI YERİNE GETİRMELİDİRLER

 

  • Evli olmakla ( resmi nikahlı olmakla)  birlikte eşlerin evlat edinilmiş çocukları hariç sağ çocuğunun olmaması,  ilk evliliğinden çocuğu olsa dahi sonraki evliliklerinden ortak çocuğunun olmaması durumunda,
  • Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile, tüp bebek uygulaması ile çocuk sahibi olabileceğinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması durumunda,
  • Bayanın 23 yaşını doldurmuş, 39 yaşından küçük olması durumunda,
  • Uygulamanın yapıldığı merkezin kurum ile sözleşmeli / protokollü olması durumunda,
  • En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı olup,  900 gün genel sağlık sigortası primi tamamlanmış olması durumunda,  
  • Açıklanamayan infertilite nedeni ile tüp bebek uygulaması yapılacaksa en az 3 yıllık evli olup 2 kez gonadotropinle aşılama yapılmış olması durumunda SGK  tüp bebek uygulamasını karşılamaktadır.