Turuncu Reçeteye Tabi İlaç Ne Demek?

Turuncu Reçete;  Bazı Kan ürünlerinin temin edilmesi için gerekli olan reçete türüdür. Hemofili hastalarının kullandıkları faktörler olarak tabir edilen ilaçlar bu reçete ile alınır ve kullanılır.

Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımı, toplumlarda özellikle sağlık açısından (bağımlılık yapması gibi) birçok sorunları gündeme getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle, tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının ithalatı, imali, ihracatı, alımı, satımı, yurtiçi dağıtımları, stok durumları ile halka intikaline kadar olan yasal ticareti, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler 1961, 1971 sözleşmeleri ile ülkemiz kanun, kararname, yönetmelik, tamim ve genelgeleri uyarınca faaliyet gösteren Uyuşturu ve Psikotrop Maddeler Birimince  yapılmaktadır.