Yeşil Reçeteye Tabi İlaç Ne Demek?

Yeşil Reçete İle Alınabilen İlaçlar

Yeşil Reçete ye tabii olan ilaçlar; içerisinde bağımlılık yapabilecek maddeleri bulunduran ve kullanımları, eczaneden alınmaları belli kurallara bağlı olan ilaçlardır. Bu ilaçlar sadece ve sadece yeşil reçete ile alınabilir ve tüm prosedürleri belli kurallara bağlıdır. Normal reçete ile alınabilmesi mümkün olmayan ve Sağlık Bakanlığının Takip Ettiği ilaçlardır. Hangi ilaçların yeşil reçete ile alınabileceğine yine Sağlık Bakanlığı karar verir.

Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımı, toplumlarda özellikle sağlık açısından (bağımlılık yapması gibi) birçok sorunları gündeme getirmektedir. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle, tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının ithalatı, imali, ihracatı, alımı, satımı, yurtiçi dağıtımları, stok durumları ile halka intikaline kadar olan yasal ticareti, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler 1961, 1971 sözleşmeleri ile ülkemiz kanun, kararname, yönetmelik, tamim ve genelgeleri uyarınca faaliyet gösteren Uyuşturu ve Psikotrop Maddeler Birimince  yapılmaktadır.