Uluslararasi Sağlık Hizmetleri

Kültürel bağımız olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülke ile kapsamlı ve yoğun bir işbirliğine sahibiz. Söz konusu işbirliği faaliyetlerine hukuki zemin kazandırılmasına teminen çeşitli ülkelerle Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzaladık. 2002 yılında 33 ülke ile 39 adet Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmamız mevcut iken hâlihazırda 53 ülke ile 87 adet sağlık alanında işbirliği anlaşmamız mevcuttur. 

 

Bu anlaşmalarda sağlık personeli ve uzman değişimi, sağlıkla ilgili tüm konularda bilgi ve deneyim alışverişi, bilimsel kuruluşlar arasında doğrudan temasların sağlanması, özel sektörün ticari girişimlerinin desteklenmesi konularına ağırlık verdik. Ayrıca, son donemde başta Sudan, Yemen, Afganistan, Filistin, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri olmak üzere birçok ülke ile,

Sağlık sistemlerinin oluşturulmasında teknik destek,

Sağlık personelinin Türkiye’de ve ülkelerinde eğitimi,

Kongre ve konferansların düzenlenmesi,

Ameliyatların gerçekleştirilmesi

gibi faaliyetleri hayata geçirmekte ve bilgi, teknoloji ve tecrübemizi paylaşmaktayız. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesine üye 53 ülkenin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin başkanlığında oluşan heyetlerle katıldığı Kopenhag’daki 56. Avrupa Bölge Komitesi Toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ başkanlık etti. Yine 17-21 Mayıs 2010 tarihlerinde 193 üye ülkenin katıldığı 63. Dünya Sağlık Asamblesi Toplantısında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Başkan Yardımcılığı yaptı.

 

Eğitim Çalışmaları

Yukarıda belirtilen Sağlık İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde ya da Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda pek çok ülkenin sağlık personeline (doktor, hemşire, sağlık memuru, teknisyen vb.) ülkemizde kısa ve uzun sureli eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimler, Bakanlığımız merkez teşkilatında ve Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler sonucu yabancı sağlık personeli ülkemizde kazandıkları bilgi ve tecrü beyi kendi halklarının hizmetine sunmaktadırlar. Söz konusu personelin ülkelerine dönüşte daha başarılı ve verimli bir şeklide hizmet verdikleri, bir kısmının bu eğitimlerden sonra mesleklerinde yükseldikleri heyetlerimizce bu ülkelere yapılan ziyaretlerde müşahede edilmektedir. Bu tür çalışmalar hem ilgili ülkenin insan kaynakları ve altyapısının gelişmesine destek sağlamakta, hem de bu ülkelerde Türkiye’nin tanıtımına katkı yapmaktadır.

 

Hasta Tedavileri

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Sudan ve Yemen, Sağlık Bakanlıkları ile mevcut Sağlık İşbirliği Anlaşmalarımız çerçevesinde, ülkelerinde tedavileri mümkün olmayan hastaları, belli bir kontenjan dâhilinde ülkemizde ücretsiz olarak tedavi ediyoruz. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın talep ettiği durumlarda uygun gördüğümüz yabancı uyruklu hastaları ülkemizde tedavi ediyoruz. Ayrıca, Irak Sağlık Bakanlığı ile imzaladığımız Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zabtı ve Kosova Cumhuriyeti ile imzaladığımız Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte her iki ülkeden kontenjan dâhilinde hastaların ülkemizde ücretsiz tedavilerini sağlayacağız.

 

İlaç ve Tıbbi Malzeme Yardımları

Başbakanlık AFAD Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık TİKA Başkanlığı’nın talepleri ve önerileri doğrultusunda zaman zaman yabancı ülkelere ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz yardımında bulunmaktayız.

 

Yurtdışında Onarılan, Tıbbı Malzeme Desteği Verilen ve İşletme Desteği Sağlanan Sağlık Kuruluşları

Sudan Kalakla Türk Hastanesi

1996 yılında ülkemiz tarafından yaptırılan Kalakla Türk Hastanesi’ni yeniden restore ettik. Türkiye’den temin edilen tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donatarak 25 Haziran 2007 tarihinde tekrardan hizmete açtık.

 

Sudan Darfur Nyala Sahra Hastanesi

Türkiye Kızılay Genel Müdürlüğünce Nyala’da Sahra Hastanesi kurulmuştur. Hastane’nin sağlık personeli Bakanlığımızca karşılanmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme stoklarındaki azalmanın takviyesi amacıyla Sudan’a ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesine ilişkin çalışmaları yürütmekteyiz.

 

Güney Sudan Juba Eğitim Hastanesi

Güney Sudan’ın başkentinde bulunan Juba Eğitim Hastanesinin Ameliyathane, Kadın Doğum, Çocuk ve Görüntüleme bölümünü tamamen ülkemizden temin ettiğimiz tıbbi cihaz ve malzemelerle donattık.

 

Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri

Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Ozerk Bolgesi’ne mali, teknik ve insani yardımlar yapmaktayız. Gökoğuz Yeri’nde bulunan Vulkaneşti, Komrat ve Cadır Lunga’da bulunan 3 hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyaçlarını ülkemizden karşıladık.

 

Etiyopya

Etiyopya’da bulunan Black Lion Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kadın Doğum, Çocuk, Görüntüleme, Yenidoğan ve Ameliyathane bölümlerini ülkemizden temin ettiğimiz tıbbi cihaz ve malzemeler ile yeniden donattık.

 

Pakistan

Pakistan’da yaşanan sel felaketinden sonra bölgede bulunan 7 hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacını Bakanlıkça temin ederek 21 ve 28 Ocak 2011 tarihlerinde uçak ile gönderdik. Bakanlığımıza bağlı teknik ekip halen bu bölgede çalışmalarına devam etmektedir.

 

Ortak Sağlık Haftaları Düzenlenmesi

İmzaladığımız işbirliği anlaşmaları ve protokollere istinaden, muhatap ülkelerle Ortak Sağlık Haftaları etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. Söz konusu etkinlikler kapsamında bir araya gelme fırsatı yakalayan karşılıklı ülke bilim adamları, uzmanları ve profesyonelleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunmakta ve mevcut işbirliği potansiyelinin daha da geliştirilmesi yollarını aramaktadırlar. Bu itibarla, bugüne kadar Afganistan, Sudan, Yemen, Nahçıvan, Irak ve Gökoğuz Yeri’nde Ortak Sağlık Haftaları düzenledik. Söz konusu etkinlikler kapsamında ülkemiz bilim adamları, sağlık uzmanları ve sağlık profesyonelleri ilgili ülkelerde ortak konferanslar ve çalıştaylar düzenlemişlerdir. Yine bu Sağlık Haftaları kapsamında doktorlarımız yabancı meslektaşlarıyla ortak ameliyatlar ve sağlık kontrolleri gerçekleştirmişlerdir.

Kaynak: saglikturizmi.gov.tr