Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu hastanelerini teknolojik olarak yeniledik ve kapasitelerini artırdık. Devlet hastanelerimizde kamu – özel ortaklığı şeklinde hizmet alımına başladık. 2002’ de tüm devlet hastanelerinde 18 olan manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazı sayısı 2010’da 247’ye, 121 olan bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı sayısı 375’e, 495 olan ultrasonografi (USG) cihazı sayısı 1.352’ye çıktı. Benzeri artış özel sektör ve üniversite hastanelerinde de gerçekleşti.

 

 

Yoğun Bakım Üniteleri

2002 yılında kamuda 869 olan yoğun bakım yatak sayısını 10 kat artırarak 2010 yılı sonunda 8.239’a çıkardık. Ülkede toplamda yoğun bakım yatak sayısını 8 kat artırdık. Yoğun bakımlardaki hizmetleri seviyelendirerek verilen hizmet kalitesinde çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik.Ülkemizde 46 ilde 190 civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığından termal amacına yönelik olarak (Sağlık Bakanlığınca kür merkezi uygun görülen) turizm yatırım belgesi almış 12 tesisin yatak sayısı 2.347, turizm işletme belgesi almış 30 tesisin yatak sayısı ise 8.567’dir.

 

Robotik Cerrahi Uygulaması Yapılan Hastaneler

Sağlık Bakanlığı

İstanbul Ümraniye EAH

Ankara Atatürk EAH

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk EAH

 

Üniversite

Ankara Gazi Üniversitesi

Ankara GATA

 

Özel Hastaneler

Bakırköy Acıbadem Hastanesi

Kadıköy Acıbadem Hastanesi

Maslak Acıbadem Hastanesi

Amerikan Hastanesi

Florance Nightingale Hastanesi

Kadıköy Şifa Hastanesi

Ataşehir Memorial Hastanesi

 

Cyberknife Bulunan Hastaneler

Ankara / Dr. AbdurrahmanYurtaslan Ankara Onkoloji EAH

Ankara / Hacettepe Ü. Onkoloji Hastanesi

İstanbul / Dr. Lütfi Kırdar EAH

İstanbul / Özel Acıbadem Maslak Hastanesi

İstanbul / İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Kocaeli / Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi

İzmir / İzmir Atatürk EAH

 

Gamma Knife Bulunan Hastaneler

Ankara / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İstanbul / Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

İstanbul / Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi

 

Türkiye’de Radyoterapi Ünitelerinin Kurumlara Göre Dağılımı

Üniversite / 31

Sağlık Bakanlığı / 30

Özel Hastane ve Merkezlerde / 38

 

Türkiye’deki Kalp Damar Cerrahi Merkezleri Sayısı

Sağlık Bakanlığı / 40

Üniversite / 44

Özel Hastane / 122

 

Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi Yapılan Hastaneler

Samsun Bölgesi / 19 Mayıs Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Kocaeli Bölgesi / Özel Anadolu Sağlık Merkezi

Kayseri Bölgesi / Erciyes Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Bursa Bölgesi / Uludağ Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Adana Bölgesi / Çukurova Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi , Başkent Ü.Tıp Fakültesi Adana Hastanesi

Gaziantep Bölgesi / Gaziantep Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

İzmir Bölgesi / Dokuz Eylül Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Özel Şifa Hastanesi

Ankara Bölgesi / Dr. Sami Ulus KDÇ Sağlığı ve Hastalıkları EAH, Türkiye Yüksek İhtisas EAH, DışkapıYıldırım Beyazıt EAH, Hacettepe Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul Bölgesi / Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Kartal Koşuyolu, Yüksek İhtisas Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC EAH, İstanbul Ü. CerrahpaşaTıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Ü. İstanbul Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri, İstanbul Medicana Beylikdüzü Hastanesi

 

Devlet Hastanelerinin Tamamında Hasta Hakları Birimi

Hastaların haklarının ihlal edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, hiçbir ayrım yapılmadan her türlü tedaviyi aldığı, hekimini, kurumunu seçebildiği, mahremiyete hassasiyetle uyulan bir sağlık hizmeti hedefledik. Bu amaçla ilgili mevzuat doğrultusunda devlet hastanelerimizin tamamında Hasta Hakları Birimini faaliyete geçirdik. Vatandaşımız hizmet alma hakkını temin için oluşturduğumuz hasta hakları birimlerine sözlü veya yazılı olarak ihtiyaçlarını iletiyor; kendisine gerekli yardım ve düzeltici işlemler yapılıyor.