İnsanların bazı bitkilere, hayvanlara, kokulara karşı hassasiyeti vardır. Bal arısı, yabanî arı ve eşekarısı sokmalarına karşı alerjik olan kişilerin olduğu da kesin. Bu kişiler sokulmamak için bunlara karşı bazı tedbirler alabilir.

Önceden alınacak bazı tedbirlerle böyle sokma imkânları kısmen önlenebilir:

  • Her nevi yiyecek maddesi bu böcekleri cezbedebilir. Dışarıda yemek pişirmek veya yemek, ev hayvanlarına dışarıda yiyecek vermek, açık bırakılan çöp tenekeleri, bir çocuğun yemekte olduğu tatlılardan döküntüler bu gibi böcekleri cezbedebilir. Yemekler yeninceye kadar örtülü tutulmasıyla, çöplüklerin son derece te­miz tutulmasıyla, çöp tenekelerinin ve ev dışındaki dinlenme yer­lerinin devamlı püskürtme ilâçlarla ilaçlamak bu gibi böcekle­ri uzaklaştırır.
  • Bahçelerde elektrikli bahçe kırpma makasları, traktörler, mo­torlu biçme makineleri kullanılmamalıdır.
  • Parfümler, saç spreyleri, saç losyonları, güneş losyonları ve baş­ka birçok kozmetik böcekleri cezp ettiklerinden bunların kulla­nılmasından kaçınılmalıdır. Böceklerin kapılabileceği bol giysi­ler, parlak renkler, çiçekli kumaşlar ve siyah renkli elbiselerden kaçınılmalıdır. Beyaz, yeşil ve hâki renkleri ne arı türlerini cezbeder ne de sinirlendirir.
  • Sert toprak veya kumluk yerler dışında daima ayakkabı kul­lanılmalıdır.
  • Sağduyu sahibi olunduğu zamanlar bazı sokmalar önlenebilinir. Kolların sallanması arıları kaçırmayacağından bu hareket­ten kaçınılması ve arıları çekebilecek başka hareketler de ya­pılmaması gereklidir. Bütün anî hareketler arıların saldırısını artırabilir. Her zaman etrafa bakınmak ve dikkatli olmak da bir­çok sokulma vakasını önleyebilir.