Boyun Ağrıları ve Akupunktur

Boyun omurlarının kök sendromlarına bağlı ağrılar. Boyun ağrıları boyun omur eklemlerinde fıtıktan, omurlardaki artroz (kireçlenme) ve osteoporozdan kaynaklanabilir. 

Omurgadaki lokalizasyonlarına göre boyun ağrıları:

C 5/6 kök sendromu

C 5/6 kök sendromunda ağrı radial tarafta baş ve işaret parmağa kadar uzanır. M. Pronator Kuadratis burada işaret kastır. Hipestezi ve radiopronation reflekslerde zayıflama oluşur. Bir skapula alata C 6 daki bozukluk için tipik bir işaret kabul edilir.

C 5/6 segmenti akupunkturda kalınbağırsak ve akciğer meridyenlerinin gidişine uyar. Tedavide uzak nokta olarak St 36, kas zincirleriyle bağlantılı olarak Li 4, Li10 ve Li 15, ayrıca Lu 7 noktaları önerilir. Kontrlateral olarak Li 6 Lu 9 la beraber iğnelenir. Segmentler kesiştiğinden üçlü ısıtıcı ve perikart meridyenlerine uyan C 7 segmenti dikkate alınmalıdır. P 6 ile T 4 ve T 1ile P 9 iğnelenir.

C 7 kök sendromu

C 7 kök sendromu üçlü ısıtıcı ve perikart meridyenleri boyunca lokalizedir. 2. ve 3. parmaklara kadar yansır. M. Triceps brakii burada işaret kastır. C 7 kök sendromunda triseps refleksi zayıflamıştır. 3. parmakta hipestezi oluşur. Tedaviye uzak nokta Gb 34 ile başlanır. P 6 iğnelenir. Kas zincirleri bağlamında üçlü ısıtıcı noktaları T 4, T 10, T 14 le tamamlanır. Ting noktaları P 9 ve T 1 eklenebilir.

Segmentler kesiştiğinden C 5/6 ve C8 segmentleri dikkate alınmalıdır. Lu 7 ile Li 4 ve H 5 ile Si 4 iğnelenir.

C 8 kök sendromu

C 8 kök sendromunda üst ve alt kol ağrısı 4. ve 5. parmaklara ve orta parmağa kadar yayılır. Parmak bükücü kaslar burada işaret kastır. Parmak bükme refleksleri zayıflamıştır. Parmaklarda hipestezi oluşur. C 8 segmenti incebağırsak ve kalp meridyenleri gidişine uyar. Önce uzak nokta olarak Bl 60 iğnelenir. Sonra H 5, Si 4, Si 1 ve H 9 iğnelenir. Kas zinciri bağlamında Si 1, Si 4, Si 8 ve Si 9 eklenir. Kontralaterel olarak Si 7 ile H 7 iğnelenir. Segmentler kesiştiğinden C 7 segmenti dikkate alınmalıdır. T 4 ve P 6 iğnelenir.

Kaynak: akupunkturile.com