Obezitenin farmakolojik tedavisi

Obezite tedavisinde kullanılacak ilaçlar hafif ve orta derecede ağırlık fazlalığı olan bireyler için uygun değildir. Kullanılan ilaçların, sağlık yönünden güvenilirliğinin saptanmış olması, obeziteye neden olan etiyolojiye uygun bir etki  göstermesi, kısa ve uzun dönemde önemli yan etkisinin olmaması ve bağımlılık yapmaması ve bu tür ilaçların mutlaka hekim tavsiyesi ve kontrolünde kullanılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır. 

 

Obezite tedavisinin başarılı olması için hastanın ilaç tedavisinin yanı sıra tıbbi beslenme tedavisi ve egzersiz tedavisini sürdürmeyi kabul etmesi ve düzenli olarak kontrollere gelmesi gerekmektedir.

 

Lakin başarı oranı; Amerika Diabet ve Obezite Birliği, Amerika Diyetisyenler Birliği,  ADA ( Amerika Diabet Derneği) Easd (Avrupa Diabet Çalışma Birliği), WHO( Dünya Sağlık Örgütü), IDF (Uluslar Arası Diabet Fedarasyonu) gibi birçok derneğin yukarıdaki mevcut medikal tedavilerle vermiş oldukları  başarı oranları %10-15 civarındadır. Başarılı olanların ise sürdürülebilirlik oranları 5 yıl içinde %3 civarındadır.