Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008

Önsöz

Sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlara göre doğru planlanabilmesi için en önemli araçlardan biri, sağlık istatistikleridir. Sağlık yönetiminin her aşamasında topluma sunulan hizmetlere ve bunların çıktılarına ilişkin verilerin derlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi; önceliklerin belirlenerek gelecekte yapılması gerekenlerin planlanması açısından büyük öneme sahipti r. Var olan bir sorunun tespiti, bu soruna müdahale edilmesi ve müdahalenin sonuçlarının izlenmesinden oluşan kritik sürecin her aşamasında, doğru verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ile sağlık sektöründe şimdiye kadar çözülmemiş veya çözülememiş, çözülmedikçe de büyümüş, bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunlara yeni bir bakışla çözüm bulunması amaçlanmıştı r. SDP öncesinde en çok sıkıntı yaratan ancak çözümü için herhangi bir girişimde bulunulmayan konuların başında sağlık bilgi sisteminin yetersizliği gelmekteydi. SDP ile sağlık bilgi sisteminin hem teknik yeterlilik hem de insan gücü anlamında güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştı r. Bu çalışmalar yoğunlaşarak devam etmekte ve etkili sonuçlara ulaşmaktadır. Bu sayede daha önce elimizde hiç bulunmayan birçok veriye ulaşmak mümkün olmakta ve karar verme süreci çok daha bilimsel ve kanıta dayalı olarak yapılabilmektedir. Sağlık istatistiklerine yönelik çalışmalarda bu bağlamda büyük bir ilerleme göstermiştir.

Bu gerçekler doğrultusunda sağlık istatistiklerinin ulusal ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinden temsilcilerin bulunduğu yönlendirici ve teknik komisyonlar kurularak Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak bazı çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinin verileri, uluslararası standartlardaki göstergelere dönüştürülerek tek bir yerde toplanmıştı r. Böylelikle her birimin kendisine ait bir istatistik yıllığı hazırlamasına gerek kalmadığı gibi, bundan kaynaklanan bazı mükerrerliklerin de önüne geçilmiştir.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı hazırlanırken geçmişe ait bazı veriler yeniden ele alınmış, tüm kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve gerektiğinde verinin ham şekline geri dönülerek veri kalitesi açısından da inceleme yapılarak mevcut hatalar giderilmişti r. Sağlık İstatistikleri Yıllığı, verilerin tekrar tekrar incelenmesi, geriye dönük ham veriler üzerindeki hataların giderilmesi ve ayrıca verinin uluslararası göstergelere uygun halde yayınlanması açısından Bakanlığımız adına bir milattır. Bu yıllığın hazırlanması sırasında geçmişe yönelik bazı verilerdeki yanlışlıklar düzeltilmiş olmakla beraber, devam etmekte olan bu süreçte eski verilerin ham şekilleri incelenerek hızlı ve güvenilir bir şekilde güncellenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Bu nedenle sağlık istatistikleri konusunda geçmişteki yayınlardan ziyade bu yıllıktaki göstergelerin dikkate alınması, büyük önem arz etmektedir.

Başından beri düzenli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eserin, sağlık sektörünün tüm paydaşlarına hayırlı ve faydalı olmasını diler; başta Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri ve Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

 

Sağlık Bakanı

 

Sağlık istatistikleri yıllığını indirmek için tıklayınız.